Zaloguj się >>


PRODUKTY
GSM Interface


CASE STUDIES
GSM Interface

GSM RTM+: Zdalny Serwer Sterowania GSM

TRACE MODE GSM-RTM+ posiada wszystkie funkcje standardowego TRACE MODE  RTM+, dodatkowo zawiera serwer-GSM, zapewniający następujące funkcje:

 • wymiana danych pomiędzy modemami GSM, za pomocą SMS z:
  • zdalnymi sterownikami (RTU), sterowanymi przez Micro TRACE MODE GSM+; 
  • zdalnymi RTM+ (moduły runtime HMI);
  • telefony komórkowe GSM;
  • DBMS i inne aplikacje (poprzez OPC i ODBC);
 • generowanie alarmów, wizualizacja i dalsza transmisja do telefonów komórkowych GSM oraz komputerów PC;
 • transmisja interaktywnych wiadomości operatora do telefonów komórkowych GSM oraz komputerów PC;
 • dostarczanie żądanych danych w formie numerycznej i tekstowej do TRACE MODE i T-Factory;
 • zapytania do baz danych z telefonów komórkowych GSM (MS SQL Server, MS Access, Oracle, DB2, Sybase itp.);

Zdalne systemy sterowania oparte o Micro TRACE MODE GSM+ i GSM-RTM+ zapewniają ochronę przeciwko nieautoryzowanemu dostępowi. Programy te oferują kontrolę dostępu przy użyciu numeru karty SIM. Zdalne systemy sterowania TRACE MODE GSM-RTM+ są w pełni zintegrowane z systemem bezpieczeństwa TRACE MODE i T-Factory.

Elastyczne ustawienia TRACE MODE GSM-RTM+ pozwalają zaprojektować zdalny system sterowania w oparciu o zarówno sterowniki kompatybilne z Micro TRACE MODE GSM+, oraz jakikolwiek inny sprzęt obsługujący modemy GSM.
Ten produkt TRACE MODE polecamy do wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania, w ciepłowniach, wodociągach, elektrowniach, systemach sterowania alarmami, w automatyce budynków itp.

Licencje: GSM-RTM+ jest licencjonowany na 1 PC, z różną liczbą kanałów. Oferujemy wersje GSM-RTM+ na 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 32000, 64000 kanałów. Liczba telefonów komórkowych i zdalnych sterowników jest nieograniczona. 

Aktualna wersja TRACE MODE 6.10.2. Uaktualnij teraz, za darmo!NEWS