Zaloguj się >>


PRODUKTY
Hot Standby


CASE STUDIES
Hot Standby

Double Force RTM+ z automatyczną redundancją

Double Force RTM+ 6 zawiera dwa moduły real time monitor (serwery real time TRACE MODE® 6 SCADA/HMI) z systemem automatycznej redundancji.

Double Force RTM+ jest zaprojektowany do wykorzystania w wysoce niezawodnych, bezawaryjnych systemach sterowania opartych o TRACE MODE 6. Double Force RTM+ jest instalowany na dwóch PC, będących równorzędnymi serwerami w systemie sterowania. Każdy z dwóch modułów real time monitor zawartych w systemie Double Force RTM+, jest przystosowany to działania niezależnie jako  RTM+, poza tym oferują one dodatkowe funkcje, zapewniające automatyczną redundancję systemu:

  • automatyczna synchronizacja danych pomiędzy serwerem master, a serwerem standby;
  • automatyczne przełączenie przepływu danych do serwera standby w przypadku awarii serwera master;
  • automatyczne określenie statusu serwera jako "master" lub "redundant" przy uruchomieniu systemu i automatyczne rozwiązywanie konfliktów po przywróceniu do pracy serwera master, który wcześniej miał awarię;
  • zapisywanie wszystkich awarii i przełączeń do serwerów standby.

Co więcej, Double Force RTM+ posiada dodatkowe funkcje zwiększające niezawodność systemu sterowania i jego odporność na błędy:

  • system hot standby dla wejść danych;
  • system hot standby dla kart I/O i PLC;· 
  • redundancja kart sieciowych.

Jeszcze bardziej niezawodną metodą jest potrójna redundancja. Automatyczna potrójna redundancja jest obsługiwana przez oprogramowanie TRACE MODE Tri Force RTM+ 6 SCADA/HMI.

Licencje:  Double Force RTM+ 6 jest licencjonowany na 2 PC z różną liczbą kanałów. Dostępne są wersje Double Force RTM+ 6 na 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 32000, 64000 kanałów.

Odporność na błędy & Redundancja w TRACE MODE

Tri Force RTM+

Real Time Monitor

Real Time Monitor +

Aktualna wersja TRACE MODE 6.10.2. Uaktualnij teraz, za darmo!NEWS