Zaloguj się >>


PRODUKTY
Kontrola dostępu


CASE STUDIES
Security System

Bezpieczeństwo systemu sterowania

Oprogramowanie TRACE MODE 6 i T-FACTORY 6 SOFTLOGIC-SCADA/HMI-MES-EAM-HRM wykorzystują potężny system bezpieczeństwa zapewniając maksymalną ochronę systemu sterowania, zarówno przed nieautoryzowanym dostępem jak i błędami ludzkimi.

System bezpieczeństwa TRACE MODE jest oparty o hasła. Dowolne grupy użytkowników mogą być stworzone w development system. Liczba grup jest nielimitowana. Każda grupa może zawierać nielimitowaną liczbę użytkowników systemu sterowania.

Każdy użytkownik – operator HMI, inżynier produkcji, manager zakupów, lub kadra zarządzająca – posiadają osobisty profil dostępu do składników systemu sterowania – ekranów graficznych, urządzeń sterowania itp. System bezpieczeństwa sprawdza login i hasło użytkownika w czasie ładowania systemu sterowania i przydziela mu dostęp tylko do składników systemu sterowania zdefiniowanych w jego osobistym profilu bezpieczeństwa. W przypadku braku wpisania hasła, system bezpieczeństwa przerwie uruchamianie programu.

W przypadku, gdy wymagane jest automatic reload, aplikacja TRACE MODE może mieć status użytkownika domyślnego, posiadającego minimalne uprawnienia.

System bezpieczeństwa TRACE MODE wymaga hasła także przy wyłączaniu programu także.

System bezpieczeństwa TRACE MODE obsługuje relogin użytkownika online. Dzięki temu można zmienić użytkownika bez zatrzymywania systemu sterowania. Na przykład, jeżeli HMI PC jest uruchomiony z prawami operatora, aby wykonać zadania inżyniera produkcji na tym PC, operator powinien się wylogować, a inżynier powinien zalogować się do systemu sterowania wpisując swoje hasło. Po wykonaniu pracy inżynier powinien wylogować się z systemu sterowania, a następnie powinien zalogować się operator. Przez cały ten czas system sterowania będzie pracował w normalnym trybie. Prawa użytkownika mogą być także zmienione zdalnie poprzez sieć przez administratora systemu bezpieczeństwa.

System bezpieczeństwa TRACE MODE pozwala administratorowi edytować dostęp użytkowników w czasie rzeczywistym, dodawać lub usuwać użytkowników bez zatrzymywania systemu sterowania.

Historia dostępu jest zapisywana przez system bezpieczeństwa TRACE MODE w raporcie alarmów, umożliwiając tym samym odpowiednim pracownikom przeglądanie kolejności wydarzeń i działań operatora.

W przypadku, gdy serwer TRACE MODE lub T-FACTORY jest podłączony do Internetu, zabezpieczenie pliku projektu, zawierającego informacje komercyjne może być wymagane. W tym celu dodatkowe zabezpieczenie może być zapewnione poprzez zamówienie osobistej linii kluczy TRACE MODE, niekompatybilnych ze standardowymi kluczami.

 

Aktualna wersja TRACE MODE 6.10.2. Uaktualnij teraz, za darmo!NEWS