Zaloguj się >>


PRODUKTY
Alarmy


CASE STUDIES
HMI Alarming and Events

Alarmowanie SCADA/HMI

TRACE MODE ma potężny system alarmowania, świadczony przez serwery alarmowe. Są one wbudowane w większość produktów TRACE MODE i T-Factory, takich jak Real time monitor, Logger itp.

Serwer alarmów HMI zapisuje informacje tekstowe o zdarzeniach pojawiających się w trakcie procesu. Każda wiadomość może mieć inny status:

  • alarm;· ostrzeżenie;
  • wiadomość systemowa;
  • wiadomość użytkownika;
  • błąd;· polecenie;
  • itp

System alarmowania może wygenerować i zapisać do raportu alarmów wiadomość alarmową po pojawieniu się dowolnego zdarzenia – zmiana sygnału binarnego, przekroczenie przez monitorowaną wartość zadanego progu, każda zmiana sygnału analogowego itd.

Wiadomość tekstowa przypisana do zdarzenia jest elastycznie definiowana przez użytkownika. Poza wiadomościami użytkownika, system alarmowania HMI zapisuje do raportu alarmów takie zdarzenia jak: zalogowanie/wylogowanie użytkownika, uruchomienie i wyłączenie Real Time Monitor.

System alarmowania może wyświetlać wiadomości na ekranie HMI, drukować je, zapisywać do pliku. Co więcej, system alarmowy TRACE MODE HMI pozwala wysyłać wiadomości alarmowe z HMI PC (lub z PLC) w formie SMS na telefon komórkowy operatora.

Alarmowanie obejmuje zdarzenia dowolnego typu, łącznie z wygenerowanymi na podstawie statystycznego przetwarzania danych wartości bieżących, lub przechowywanych w SIAD/SQL 6 real time DBMS. Każda wiadomość może być zatwierdzona przez operatora wraz z zarejestrowaniem czasu zatwierdzenia oraz danych operatora.  

Aktualna wersja TRACE MODE 6.10.2. Uaktualnij teraz, za darmo!



NEWS