Zaloguj się >>


PRODUKTY


CASE STUDIES

AdAstrA wypuszcza nową, rewolucyjną wersję SCADA TRACE MODE 6.06!

AdAstrA wypuszcza na rynek nową wersję zintegrowanego systemu SOFTLOGIC-SCADA-MES-EAM-HRM, TRACE MODE 6.06, dostępną zarówno w wersji Professional jak i Base. Wersja 6.06 zawiera wiele nowych funkcji i technologii, które znacząco podnoszą wydajność i funkcjonalność SCADA TRACE MODE.

Nowe TRACE MODE 6.06 zawiera system czasu rzeczywistego,który został zoptymalizowany, aby poprawić parametry dynamiczne różnych modułów runtime TRACE MODE. Zaowocowało to lepszą wydajnością modułów RTM programu TRACE MODE, poprawą możliwości zarządzania wątkami, redukcją czasu odświeżania ekranu oraz szybszą nawigacją pomiędzy ekranami. Baza danych SIAD/SQL TRACE MODE działa teraz szybciej i zapewnia zwiększoną funkcjonalność, dzięki udostępnianiu danych zewnętrznym aplikacjom. Nowa wersja oferuje ulepszoną możliwość modyfikacji systemu sterowania w czasie rzeczywistym, zapewniając większą kontrolę nad osiami wykresów oraz krzywymi, jednocześnie zapewniając funkcję pozwalającą na przełączanie pomiędzy źródłami danych do wyświetlania ich interaktywnie. Monitory Real-Time w TRACE MODE zawierają teraz ulepszoną funkcję zarządzania objętością archiwów SIAD/SQL 6.  Nowa wersja zawiera specjalny mechanizm, który pozwala na interaktywny wybór kopii archiwum, z której dane mają zostać wyświetlone na ekranie w czasie rzeczywistym. System dokumentacji w TRACE MODE zawiera także nowe zaawansowane funkcje. Moduły RTM programu TRACE MODE posiadają teraz ulepszone funkcje uruchamiania zewnętrznych aplikacji.

Najnowsza wersja TRACE MODE zawiera nowe darmowe sterowniki do PLC i mierników energii oraz mechanizm do komunikacji ze sterownikami i miernikami poprzez telefon komórkowy jak i modemy GSM.

 Nowe oprogramowanie zawiera zaktualizowany protokół BacNet IP dostosowany do obsługi interfejsu klimatyzatorów Daikin. TRACE MODE oferuje obecnie funkcje I technologie pozwalające na szybkie opracowanie systemów zarządzania energią. Biblioteka FBD została rozszerzona o nowe bloki zintegrowanego sterowania urządzeniami.  TRACE MODE obsługuje już protokół GPRS do komunikacji pomiędzy węzłami systemu, serwerami I sterownikami. Poprzez redukcję czasu potrzebnego na skompilowanie projektu RTM, TRACE MODE poprawia teraz wydajność systemu przy opracowywaniu dużych systemów rozproszonych.

Wersja 6.06 zawiera także wiele innych uaktualnień i ulepszeń wymienionych poniżej.

Wersja 6.06 zawiera całkowicie nowe moduły TRACE MODE runtime:

 • Micro TRACE MODE GSM+ dla sterowników WinCon 8000 z obsługą GPRS . GSM RTM+ teraz także obsługuje GPRS;
 • OPC RTM+, Real-Time Monitor zawierający zintegrowany serwer OPC;
 • DocOPC RTM+, DocRTM+ zawierający zintegrowany serwer OPC;

Wersja 6.06 zawiera uaktualnienia dla wszystkich rodzajów oprogramowania w systemie TRACE MODE:

 • Integrated development environment (development system);
 • Real-time servers – RTM, RTM+, DocRTM+, Double Force RTM+;
 • NetLink Light console;
 • Micro TRACE MODE dla Windows CE;
 • Global documentation servers;
 • Global loggers;
 • TRACE MODE Data Center;

UWAGA! Moduły Micro TRACE MODE dla DOS będą dostępne później. Dlatego będzie można konwertować projekty zawierające węzły Micro TRACE MODE DOS do wersji 6.06 tylko wtedy gdy uaktualnienia do takiego modułu będą dostępne. Poinformujemy o tym fakcie za pomocą dodatkowego ogłoszenia.

Nowe funkcje w Integrated Development Environment (Development System)

Development system posiada teraz skrócony czas kompilacji projektów RTM. W tym celu system obsługuje 2 CPU na platformach wieloprocesorowych. Dodaliśmy także funkcję, która pozwala na kompilację tylko części projektu w przypadku wprowadzenia tylko niewielkich zmian, co zdecydowanie skraca czas oczekiwania przy opracowywaniu dużych projektów.

UWAGA! Upewnij się, że sprawdziłeś i zmieniłeś ustawienia początkowe w development system (Export Parameters w zakładce Save for RTM). W przeciwnym wypadku niektóre zmiany nie zostaną wyeksportowane po edycji.

 • Do HMI Editor dodano polecenie Center, które automatycznie wyśrodkowuje dowolne elementy wielkości pełnego ekranu.
 • HMI Editor zawiera także nową funkcję, która umożliwia wybór koloru mrugania elementu.
 • Ulepszenia dokonane w Document Template Editor obejmują:
  • Ulepszone formatowanie tabeli;
  • Nowe style wyświetlania krzywych na wykresie;
  • Przywrócenie możliwości eksportu danych typu integer do tabeli z archiwalnymi danymi;
 • Szybsze połączenie pomiędzy SQL Request Wizard i MS SQL Server.
 • Zmodyfikowane modele dla obiektów pierwszego stopnia, zawory, silniki.
 • Zmodyfikowane bloki funkcjonalne LALR, PRIOR, ZDV, KLP, IREG, MOTOR i SBRK.
 • Nowe bloki funkcjonalne PW, UPW, TSR, BSR i VLV.
 • Argument editor zawiera teraz nowe pole: Encoding.

Nowe funkcje w Real-Time Monitor

Interfejs graficzny Real-time

 • Możesz teraz interaktywnie zapisać swój ekran graficzny do plik w czasie rzeczywistym (za pomocą atrybuty 254 kanału, który wywołuje ten ekran), co pozwala robić zdjęcia ekranu i wykresów kiedykolwiek chcesz.
 • Element graficzny wykres pozwala teraz połączyć zakres osi czasu do argumentów typu INPUT, zwiększając tym samym elastyczność w kwestii zarządzania parametrami wykresu, poprzez umożliwienie dostosowania ich do zmieniających się parametrów procesu.
 • OKNO RTM EVENT pozwala przeglądać Logger błędów.
 • Menu RTM zawiera teraz polecenia wymienione poniżej:
  • Przełączanie aktywnych argumentów ekranu do różnych kanałów węzła co umożliwi dynamiczne i interaktywne przełączanie pomiędzy dowolnymi źródłami danych, w celu wyświetlenia ich;
  • Tworzenie i zarządzanie kopiami archiwum. Wybierz interaktywnie kopię archiwum i wyświetl jej zawartość.
  • Ukrywanie wszystkich ukrytych powłok;
 • Możesz teraz sterować widocznością powłok;
 • Element graficzny EVENTS zawiera teraz rozszerzone możliwości:
  • Możesz teraz przesyłać dowolne wiadomości potwierdzenia zdarzenia do tabeli zdarzeń do (plik i GI);
  • Możesz teraz przenosić zdarzenia poprzez kanały HEX i FLOAT (bez stosów) do tabeli zdarzeń.
 • System oferuje teraz ulepszone funkcje wyświetlania wartości na ekranie. Możesz teraz przypisać kolory i status do jakiegokolwiek wskaźnika graficznego TRACE MODE, gdy parametry na które nałożono maskę mają określone wartości.
 • System dostarcza teraz możliwość sterowania nakładkami multi-GI. Można określić tryb sterowania przy starcie RTM: wszystkie GI lub tylko górne.

System Real-Time

 • Struktura wątków i przeliczania kanałów została zmodyfikowana.
 • Dodaliśmy nowe wątki i podzieliliśmy kilka istniejących. RTM posiada teraz specjalny wątek monitorujący inne wątki. Te nowe możliwości usprawniają dynamiczne wykorzystanie zasobów RTM i wykorzystanie dodatkowych narzędzi do monitorowania wykorzystania RTM.
 • RTM zawiera teraz nowe i ulepszone typy okresów przeliczania kanałów:
  • Okres przeliczania OWN THREAD – umożliwia działanie dużych aplikacji w tle;
  • Nowe okresy przeliczania CALC EXE, FAST EXE, IDLE EXE – Redukują zasoby potrzebne do obsługi kanałów typu OUT, które są uruchamiane rzadko;
  • Okres przeliczania FAST – Może być teraz stosowany we wszystkich kanałach;
 • System posiada teraz więcej opcji przy konfigurowaniu plików *.cnf. Dodatki zawierają w szczególności, możliwości sterowania intensywnością obliczeń wątku, buforowaniem funkcji powiązanych z raportem alarmów, zasobami i diagnostyką.
 • TRACE MODE zawiera teraz ulepszone funkcje synchronizacji przy starcie system dla węzła typu klient w systemach klient-serwer. Flaga synchronizacji automatycznie synchronizuje bufory Raportu Alarmów i stos kanałów Event we wszystkich węzłach NetLink Light w czasie uruchomienia.
 • RTM może teraz automatycznie czytać dodatkowe argumenty ze zdalnych węzłów przy pomocy kanałów RemArg i EvReg.
 • Ulepszenia kanału User to:
  • Nowy atrybut „Wyłącz przeglądanie archiwalnych danych”;
  • Nowy atrybut „Dostęp do wszystkich GI i ekranów z kodem dostępu 0”;
  • Nowe opcje pozwalające zdalnie przydzielać i odbierać prawa użytkownikom;
 • Ulepszenia kanału Event obejmują:
  • Nowe funkcje pozwalające zapisać wiadomości kanału (jako dodatkowe w stosunku do wygenerowanych przez kanał Event) do Raportu Alarmów powiązanego z tym kanałem;
  • Nowa funkcja, która sumuje zdarzenia będące w grupie poprzez posiadanie wspólnego fragmentu atrybutu ENCODING;

 • · Ulepszenia kanału CALL:
  • CALL.8:
   • Nowe funkcje, które pozwalają generować standardowy lub zaawansowany zestaw instrukcji Modbus;
   • Rozszerzona lista możliwości diagnozowania wewnętrznych wątków, interfejsów sieciowych i statusu węzłów;
   • Nowe funkcje pozwalające sterować ekranami pop-up;
   • Dodatkowe możliwości przełączania argumentów ekranu;
   • Nowa funkcja pozwalająca eksportować dane z archiwum SIAD/SQL do plików różnych formatów, np.:
    • TXT (tekstowy);
    • AVB (binarny) – do przeglądania w Event logger;
    • HTML;
    • XML;
    • Format archiwum SIAD.9.2;
    • Bez eksportowania do pliku (próbkowanie w pamięci).
  • CALL.10-11 – obsługuje teraz operacje z atrybutami “bit pair”, “nibble” i „byte”.
  • CALL.12-14 – Dostarcza funkcję, która automatycznie kontroluje wartości graniczne kanału, aby wychwycić nieważne dane;
  • CALL.15:
   • Nowa funkcja pozwalająca analizować nieważne dane przy sumowaniu wartości;
   • Możliwość dodawania wektorów;
   • Nowe funkcje przetwarzania logicznego.
  • CALL.16 – Rozszerzona lista filtrów do przetwarzania kanału;
  • CALL.33 – Możliwość używania operacji wektorowych z atrybutami kanału;
  • CALL.47-48:
   • Udoskonalono funkcję umożliwiającą automatyczną generację interwału czasowego dla pobieranych danych z indywidualnego archiwum;
   • Nowy filtr, który można użyć, aby przypisać archiwa rozmieszczone w grupie;
   • Nowy mechanizm time-out, który zwiększa niezawodność archiwów rozmieszczonych w grupie.
  • CALL.50 – Nowa funkcja pozwalająca dynamicznie zarządzać i sterować sekwencją wykonywania programu.
  • CALL.57:
   • Nowe formaty eksportu plików:
   • HTML i XML. Nowa funkcja, która pozwala eksportować dane z archiwum przy użyciu modelu.
  • CALL.58 – Rozszerzone możliwości wywoływania zewnętrznych aplikacji z poziomu TRACE MODE RTM. Zawiera nowe funkcje, które pozwalają generować linię poleceń i używać klawiszy uruchamiających zewnętrzne aplikacje.
  • CALL.59 – Zawiera nowy mechanizm przechowywania i wyświetlania dowolnych archiwów wektorowych na wykresach archiwum.
   Ulepszone funkcje diagnostyczne i zarządzania wątkami w czasie rzeczywistym(@RTM_Parameter).
 •  Nowa funkcja pozwalająca określić jak pliki dźwiękowe mają być odtwarzane - @Sound_File z lub bez czyszczenia kolejki.
 • Ulepszona funkcja pozwalająca na wykorzystanie TRACE MODE RTM w kombinacji z dowolnymi systemami telemechanicznymi opartymi na modemach. RTM zawiera teraz możliwość wykrywania węzła przy podłączeniu wielu modemów.
 • Możliwość generowania i zarządzania kopiami archiwów SIAD / SQL 6 (@q_SIAD_Q i @Copy_SIAD).
 • Nowa funkcja pozwalająca na zarządzanie przeładowywaniem szablonu raportu w czasie rzeczywistym.
 • Można zapisywać obraz ekranu w dowolnej chwili jak również generować plik zdarzeń.
 • Ulepszone funkcje diagnostyki w czasie rzeczywistym:
  • Okno “Show Profiler Components” zawiera więcej informacji;
  • Analiza statystyczna ruchu w protokole Modbus TCP/IP przez urządzenie jest już dostępna;
  • Wielokanałowa diagnostyka przy podłączaniu wielu modemów jest teraz dostępna;
  • Można już diagnozować realny cykl przetwarzania różnych wątków kanałów.
 • Ulepszona funkcja diagnozowania połączenia pomiędzy poszczególnymi węzłami w systemie rozproszonym.

UWAGA!  Procedura re-mapping została usunięta ze wszystkich RTM, za wyjątkiem RTM dla DOS. Jeżeli posiadasz jakikolwiek węzeł wykorzystujący re-mapping, powinieneś przekonwertować archiwum SIAD przy użyciu odpowiedniego profilera bez grafiki.

Aby sprawdzić czy potrzebujesz przekonwertować projekt:

 • Uruchom węzeł sterowany przez ten RTM przy użyciu biblioteki debugujące dllRTM32_e.dll.
 • Jeżeli protokół węzła zawiera ciąg znaków zawierający wyrazy “Use remap”, powinieneś przekonwertować swoje archiwa.

Nowe darmowe sterowniki urządzeń

Wersja 6.06 zawiera nowe darmowe sterowniki dla urządzeń I/O (sterowniki, mierniki, wskaźniki, itp.) i ulepszone funkcje dla wbudowanych sterowników:

 • Obsługuje mierniki energii elektrycznej CE301, CE303, CE304 firmy Energomera;
 • Obsługuje regulatory temperatury objętości gazu TC210 i TC215;
 • Obsługuje mierniki energii elektrycznej PSC-3TM.05M i PSC-3TM.05D firmy Frunze Plant w Nizhniy Novgorod;
 • Obsługuje mierniki energii elektrycznej A1200 ALFA i A100C firmy Elster;
 • Ulepszone sterowniki dla Hitachi H20, H200, H250, H252, H300, H700;
  Możesz już podzielić obsługę protokołu Modbus TCP/IP na 3 wątki, aby zwiększyć prędkość i niezawodność komunikacji za pomocą tego protokołu.
 • Ulepszony protokół BacNet IP przystosowany do obsługi interfejsu klimatyzatorów Daikin.
  Nowy pojedynczy mechanizm do komunikacji dial-up za pomocą modemu konwencjonalnego i GPS, przez protokoły DCS i Modbus RTU, oraz sterowniki typu T11.

Nowe funkcje w Data Center

Przeprowadziliśmy szereg pomiarów, aby zwiększyć bezpieczeństwo działania Data Center przez Internet:

 • Adjusted time out  for proxy server disconnection in time of no data transmission was launched;
 • Ulepszono zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem;
 • Dodano funkcję data mapping na wykresach;

Zweryfikowano wszystkie wymagania system. Nowe wymagania dostępne są w e-shop.
 
TRACE MODE wersje 6.06 została w pełni przetestowana przez departament QA firmy AdAstra zgodnie ze standardem ISO 9001:2000. TRACE MODE wersje 6.06 była testowana na systemach operacyjnych Windows XP i Vista. Z powodu wycofania się firmy Microsoft ze sprzedaży oprogramowania Windows 2000, począwszy od wersji 6.06. TRACE MODE nie będzie testowany na tym systemie operacyjnym.

Wersja 6.06. dostępna jest do pobrania w zakładce Pomoc na naszej stronie.

Wersja komercyjna 6.06
Wersja darmowa 6.06

UWAGA! Przed uaktualnieniem TRACE MODE, nie zapomnij zapisać kopii development system i projektów w poprzedniej wersji!
Zapraszamy do zadawania pytań na http://forum.tracemode.com/


 

TOP NEWS

Oprogramowanie TRACEMODE SCADA/HMI dla zbiornika biogazu

Firma TEST wykonała oprogramowanie SCADA dla zbiornik biogazu zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Elblągu. Inwestorem było Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.

Firma Test jest autoryzowanym integratorem systemów Adastra w Polsce.

Nadzór nad poprawnością pracy całego systemu sprawuje oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE.  Zostało ono zainstalowane na komputerze w dyspozytorni i daje obsłudze możliwość podglądu aktualnych wartości związanych ze stanem zbiornika takich jak...

SCADA TRACE MODE automatyki windy w Kobierzycach pod Wrocławiem

Firma TEST (Elbląg, Polska) wykorzystała oprogramowanie SCADA TRACE MODE w systemie nadzoru elewatorów zbożowych w Kobierzycach pod Wrocławiem.

Generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na modernizacji systemu sterowania linią produkcyjną była firma Malinowski Automatyka Przemysłowa, natomiast inwestorem MAŁPOLSKA HODOWLA ROŚLIN HBP Sp. z o.o.

Nadzór nad pracą poszczególnych urządzeń sprawują dwa sterowniki FATEK Fbs-60MCR2-AC wymieniające dane między sobą po protokole czasu rzeczywistego ... 

SCADA TRACE MODE steruje linią do produkcji wyrobów torfowych

Firma Test z Elbląga (Polska) wykonała system sterowania linią do produkcji wyrobów torfowych w zakładzie produkcyjnym „Rucianka” należącym do firmy Hollas Sp. z o.o.

Nowy system został zbudowany w oparciu o oprogramowanie TRACE MODE oraz moduły ADAM firmy Advantech.

Witamy na naszej stronie!

Witamy Państwa na naszej stronie w języku polskim. Jednocześnie prosimy o cierpliwość, gdyż ze względu na wielkość serwisu, niektóre jego części nie zostały jeszcze przetłumaczone. Mamy nadzieję, że strona pomoże Państwu zapoznać się z systemem TRACE MODE i jego możliwościami.  

SCADA TRACE MODE wykorzystana do sterowania procesami przetwarzania łupka naftowego w największej europejskiej firmie działającej w tej branży

Viru RMT Ou (Estonia, EU), Autoryzowany integrator systemów firmy AdAstrA Research Group wykonała modernizację systemu sterowania retortą, 1000-tonowego generatora gazowego , niezbędnego w głównym procesie technologicznym firmy VKG Oil.

VKG Oil jest największą firmą przetwarzającą łupki naftowe w Europie, skupia się głównie na ich obróbce termicznej. 1,4 miliona ton łupka naftowego jest przetwarzanych  rocznie. Firma produkuje różnego rodzaju oleje opałowe, charakteryzujące się niską lepkością.

Zwrot nakładów poniesionych na modernizację systemu sterowania generatorem gazowym, w oparciu o oprogramowanie SCADA TRACE MODE osiągnięto poprzez...

TRACE MODE Data Center zapewnia dostęp do systemów sterowania za pomocą sieci lub telefonii komórkowej

AdAstrA Research Group  wypuściła na rynek nowy moduł SCADA TRACE MODE runtime,  TRACE MODE Data Center, zapewniający zdalny dostęp do informacji o systemie kontrolnym w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki-web przez Internet/Intranet lub sieci bezprzewodowej (GSM, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth).

Ten całkowicie nowy produkt ma sprostać oczekiwaniom klientów korporacyjnych TRACE MODE szukających skonsolidowanych informacji z oddalonych od siebie systemów kontroli i zapewnić dostęp do tych informacji pracownikom w terenie, takim jak inżynierowie, szefowie produkcji i kadra zarządzająca.

LAST NEWS

Nowa wersja TRACE MODE 6 RTM dla Linuxa

Firma AdAstra wydała nowy moduł RTM pracujący na systemie operacyjnym Linux - LinRTM.

Real Time Monitor jest modułem uruchomieniowym zintegrowanego systemu SCADA/HMI TRACE MODE 6, przeznaczonym do uruchamiania stacji roboczych w systemach nadzoru.

Możliwości nowego modułu LinRTM ...

TRACE MODE SCADA / HMI Sterowanie Wentylacja w Ryga handlowych oraz Office Center

Oparte Rygi firma Sia Rameda (Ryga, Łotwa) wykorzystał rosyjski wykonany oprogramowania TRACE MODE SCADA / HMI w celu opracowania systemu kontroli wentylacji, ogrzewania i instalacji chłodniczych w handlowych i biurowych centrum RD trzymając w Rydze (ulica Maskavas 240, Ryga , Łotwa).

Głównym celem tej pracy jest połączenie wszystkich urządzeń wentylacyjnych, agregatów chłodniczych i urządzeń grzewczych do centralnego komputera, systemu kontroli nadzoru w celu zapewnienia, okrągły zegar monitorowania urządzeń z jednego centrum.

Inżynierowie Sia Rameda zastąpiły stare ....

AdAstrA wydaje TRACE MODE 6.07

AdAstrA Support team ogłasza wydanie nowej wersji SCADA TRACE MODE 6.07.

TRACE MODE 6.07 posiada nowe narzędzia projektowania systemów pomiaru energii i automatyki budynków.
 
Począwszy od wersji 6.07, SCADA TRACE MODE oferuje uniwersalny sterownik, który obsługuje wiele protokołów używanych w różnych licznikach energii elektrycznej.

Poza tym wersja TRACE MODE 6.07 zawiera nowe elementy graficzne dla automatyki budynków i systemów pomiaru energii elektrycznej.

Nowy sprzedawca oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Polsce

Firma AdAstrA Research Group, Ltd podpisała nowe porozumienie o współpracy w zakresie dystrybucji oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Europie.

We wrześniu 2009 polska firma TEST Stanisław Gojlik uzyskała status Autoryzowanego dilera i stała się pierwszym dostawcą oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI na ciągle rozwijający się rynek automatyki przemysłowej w Polsce.

Film demonstracyjny: podłączanie Mitsubishi FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą protokołu Melsec

Sprawdź jak podłączyć Mitsubishi Melsec FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą wbudowanego sterownika na naszym nowym, darmowym filmie demonstracyjnym, dostępnym w trybie online.
W celu uruchomienia filmu....

Intel wykorzystał TRACE MODE SCADA/HMI do sterowania automatyką budynku biurowego

Firma Protect zastosowała TRACE MODE 6 SCADA/HMI do zarządzania systemami budynku w nowym biurowcu firmy Intel.

Pokrywając wszystkie biura high-tech Intela, ten zaawansowany system sterowania zarządza zasilaniem głównym oraz rezerwowym, kanalizacją, hydrauliką, zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz klimatyzacją.

System ten powstał w oparciu o hardware firm Advantech, Sauter , liczniki mocy S+S Regeltechnik, Jola, York, SAT 4TM oraz falowniki Schneider Electric.

AdAstrA wydaje TRACE MODE 6.07

AdAstrA Support team ogłasza wydanie nowej wersji SCADA TRACE MODE 6.07. TRACE MODE 6.07 posiada nowe narzędzia projektowania systemów pomiaru energii i automatyki budynków.

W ostatnich latach, TRACE MODE 6 SCADA/HMI jest coraz bardziej popularny w systemach rozliczania energii zbudowanych w oparciu o liczniki energii i inne liczniki dostarczane przez różnych producentów. Standardowa metoda odczytywania danych z liczników była niekomfortowa, ponieważ wymagała użycia zbyt dużej liczby kanałów i użytkownicy często musieli programować nawet standardowe funkcje liczników ręcznie.

 Nowa, ekscytująca wersja 6.07 oferuje nowy, jednolity sposób przetwarzania danych z liczników energii, który łączy funkcje takie jak odczytywanie danych z liczników różnych producentów, obliczanie standardowych charakterystyk, przesyłanie danych do sterowni, wizualizacja procesu, dokumentowanie procesu przy użyciu przy użyciu standardowych formularzy i wysyłanie dokumentów do firm elektrycznych.

Uniwersalny sterownik liczników energii

Począwszy od wersji 6.07, SCADA TRACE MODE oferuje uniwersalny sterownik, który obsługuje wiele protokołów używanych w różnych licznikach energii elektrycznej. Typ sterownika może zostać ustawiony w ustawieniach portu COM (“Destinations”) węzła. Podczas konfiguracji głównych składników systemu, projektant może wybrać typ licznika z listy i następnie przejrzeć specyfikację licznika i wybrać dowolne parametry do kontrolowania.

  Sterownik obsługuje obecnie następujące modele liczników energii i analizatorów:

 • Iskra MIS (Słowenia): Iskra_MI, Iskra_MT, Iskra_MC, Iskra_WS;
 • Circutor (Hiszpania): CVM_NGR, CVM_BD, CVM_K2;
 • Algodue Elettronica (Włochy): UPM 303, UPM 304, UPM 305;
 • Incotex: Mercury 230, Mercury 233, Mercury 203.2Т;
 • СЭТ-4ТМ2, СЭТ-4ТМ1, ПСЧ и СЭБ;
 • Energomera: CE 102, CE 201, CE 303, CE 304, CE 315, ЦЭ6850;

Będziemy kontynuować poprawę sterownika poprzez dodawanie obsługi innych liczników w oparciu o prośby użytkowników TRACE MODE 6.
Sterownik jest obsługiwany zarówno przez RTM jak i Micro TRACE MODE dla Windows CE, umożliwiając użycie dowolnego sterownika działającego w oparciu o Micro TRACE MODE w systemie pomiaru energii. Sterownik może komunikować się z licznikami przy użyciu RS 232/485, modem, lub GSM. Różne typy liczników mogą łączyć się na jednej magistrali. Gdy licznik ma specyficzne zasady regulujące sposób łączenia i rozłączania, sterownik może automatycznie zastosować takie zasady, zgodnie z protokołem każdego licznika. W celu osiągnięcia lepszych rezultatów zalecamy konfigurację licznika w trybie, który nie wymaga przełączania szybkości interfejsu szeregowego.
 

Podłączanie licznika do węzła projektu TRACE MODE jest bardzo łatwe:

 • Utwórz w zakładce “Sources/Receivers” komponent i skonfiguruj podstawowe parametry połączenia w nim (typ licznika, numer portu COM, numer urządzenia, ID, hasło, itp.).
 • Następnie, połącz ten komponent do kanału CALL o typie call ChGroupReq (“DEVICE”), który będzie wykonywał wszystkie funkcje komunikacyjne, jak również odbiór i archiwizowanie danych.
 • Na koniec połącz argumenty tego kanału do CALL_ ChGroupReq i skonfiguruj funkcje, które moją być wykonywane i odpowiednie parametry licznika. 

Możesz również zmieniać typy parametrów aktywnych funkcji w czasie rzeczywistym.

Dla każdego licznika automatycznie tworzone są logi, zawierające uśrednione dane takie jak moc, statystyki dotyczące energii oraz listy zdarzeń.

Dane archiwalne są automatycznie pobierane z liczników i zapisywane do plików. Wiarygodne informacje z archiwów licznika są w pełni zsynchronizowane. Możesz również wymuszać pobieranie archiwów i logów z dowolnych liczników. Wszystkie archiwalne dane mogą być przetwarzane przy użyciu wewnętrznych narzędzi TRACE MOD, można je wyświetlać na wykresach lub w raportach. Pliki archiwum można próbkować, a następnie przetwarzać matematycznie i przesyłać do innych węzłów jeżeli jest to konieczne. Osobne logi są wykorzystywane do rejestracji połączeń i jakości połączeń TRACE MODE z licznikami.

Jeżeli wybrany licznik nie może dostarczyć uśrednionych wartości archiwalnych, DEVICE może utworzyć takie archiwum bazując na aktualnych danych z tego licznika. Gdy archiwalne dane przechowywane w liczniku nie zostały odczytane lub pojawiły się błędy, możesz dodać lub dopasować archiwalne dane ręcznie lub przy pomocy programu.

 Aktualne dane pobrane z liczników mogą być przetworzone i zapisane w archiwum SIAD w standardowy sposób. Można również uśrednić bezpośrednio dane w archiwum RTM zamiast odczytywać uśrednione dane z urządzenia. Dodatkowo dla wszystkich składników funkcjonalnych tej metody wewnętrzna funkcja DUMP zapisuje i przywraca dane podczas restartu.

Technologia obliczania niezbilansowania

Obliczanie niezbilansowania jest jednym z najczęstszych problemów w zastosowaniach liczników energii. TRACE MODE 6.07 posiada mechanizm zaprojektowany do automatycznego obliczania niezbilansowania dla każdego licznika jako wartość bezwzględną lub względną. Aby sprostać temu wyzwaniu, TRACE MODE 6.07 zawiera specjalny składnik wirtualny SUMMATOR. Mimo, że jego podstawowa konfiguracja jest podobna do składnika DEVICE dowolnego licznika, komponent ten zawiera również atrybuty „wirtualności”.
TRACE MODE zawiera teraz także EMULATOR LICZNIKA zaprojektowany do symulowania działania licznika energii elektrycznej, bez jego fizycznego podłączania.

Licencje na liczniki energii elektrycznej w TRACE MODE 6.07

Każdy development system TRACE MODE z linii Professional obsługuje nieograniczoną liczbę liczników energii. Liczniki są odpytywane przy użyciu uniwersalnego drivera (w modułach runtime liczba obsługiwanych liczników zależy od liczby dostępnych kanałów).

Development system w wersji Basic i moduły runtime nie obsługują uniwersalnego drivera dla liczników energii elektrycznej. EMULATOR LICZNIKA jest dostępny w darmowej wersji Basic TRACE MODE.
Obie wersje TRACE MODE 6.07 w dalszym ciągu będą obsługiwały starszy mechanizm odpytywania liczników energii elektrycznej przez kanały i drivery.

Liczba liczników energii elektrycznej odpytywanych przez uniwersalny mechanizm komunikacji z pełnym przetwarzaniem danych przez serwery SCADA TRACE MODE zależy od liczby kanałów w licencji jak poniżej:

 • 15 do 127 kanałów – 2 liczniki energii elektrycznej;
 • 255 kanałów – 16 liczniki energii elektrycznej;
 • 511 kanałów – 22 liczniki energii elektrycznej;
 • 1023 kanałów – 32 liczniki energii elektrycznej;
 • 2047 kanałów – 45 liczniki energii elektrycznej;
 • 4095 kanałów – 64 liczniki energii elektrycznej;
 • 8191 kanałów – 90 liczniki energii elektrycznej;
 • 32000 do 64000 kanałów – nielimitowana liczba liczników energii elektrycznej.
   
  Podobnie do RTM, niektóre modele Micro TRACE MODE 6 dla Windows CE mogą odpytywać liczniki energii elektrycznej przy użyciu dwóch metod: standardowej opartej o kanały i drivery oraz nowej metody wprowadzonej w wersji 6.07 opartej o uniwersalny sterownik. Nowa metoda umożliwia automatyczne przetwarzanie danych i obliczanie standardowych parametrów. Dane są przekazywane z licznika do stanowiska operatora z TRACE MODE RTM.

Liczba liczników energii elektrycznej odpytywanych przez uniwersalny sterownik zależy od typu Micro TRACE MODE oraz od liczby licencjonowanych kanałów. Możesz znaleźć tę liczbę w cenniku.

Nowe funkcje graficzne w wersji 6.07

Wersja 6.07 zawiera różne graficzne funkcje takie jak:

 •  “Control menu”: zapewnia kontrolę nad wykonywaniem funkcji sterowania. 2 argumenty są wykorzystywane w tym celu. Pierwszy otrzymuje polecenie numeryczne. Wykonywanie polecenia jest sterowane przez sprawdzanie czy wartość drugiego argumentu pasuje do wartości skonfigurowanej w ustawieniach. 
 •  “Channel”: Może jednocześnie wyświetlać wartość dołączonego kanału, ENCODING i jednostkę. Parametr jest dynamicznie sterowany przez status lub dowolne wartości z poza normalnego zakresu pracy. Wszystkie te informacje wyświetlane są na ekranie. Przez użycie tego GI operator może bezpośrednio zatwierdzić ostatnią wiadomość z AR dla tego kanału oraz ustawiać jego zakres w czasie rzeczywistym.
 • “Database”: tablica jest połączona przy użyciu argumentów ekranu do zapytań SQL, które implementują zapytania kilku zmiennych typu string. Rezultat próbkowania jest zapisywany w pamięci GI i wyświetlany w tabeli. Operator może zarządzać zapytaniami i próbkowaniem.
 • “Flat pump”: Dynamizacja koloru została dodana do wewnętrznej przestrzeni i obramowania oraz dla rotora – obramowanie i wypełnienie.
 •  “Flat valve 2”: W przeciwieństwie do istniejącego GI “Flat valve 1”, nowy GI posiada funkcję niezależnego składnika „Drive”, który oferuje dynamizację zarówno obramowania oraz koloru wypełnienia.

Nowe grupy graficzne “Areas”, “Building Elements”, i “Electrical Building Elements”, zostały dodane znacząco rozszerzając zakres dostępnych narzędzi GUI dla automatyki budynków.

Nowe funkcje dynamizacji:

TRACE MODE 6.07 zawiera następujące nowe funkcje:

 • Niezależna dynamizacja widzialności dla każdego elementu graficznego;
 • “Proportional switch” metoda dostępna do przełączania do innego ekranu;
 • Dynamiczna transformacja została dodana dla obiektów graficznych. Transformacja dowolnego obiektu i jego pozycji graficznych może być teraz nałożona na siebie;
 • Funkcje sterujące pozwalają teraz na zdefiniowanie nagłówka i tekstu „Confirmation”;
 • “Display type” ustawienia właściwości zostały ulepszone dla dynamicznych atrybutów. Warunki Arg in interval oraz Set {Arg & Const1 = Const2} zostały dodane;
 • Polecenie do łączenia limitów we wskaźnikach zostało dodane;
 • Specyfikacja “Display type” z właściwością “Blinking” została ulepszona;
 • Specyfikacja została ulepszona dla tych elementów graficznych 3D, które pozwalają na symulację materiału;
 • Wszystkie elementy graficzne z wypełnieniem i inne obiekty mają teraz właściwość przezroczystość. Dostępnych jest kilka stopni przezroczystości.

Nowe funkcje edytora graficznego

Edytor HMI zawiera teraz dodatkowe funkcje, ułatwiające i przyspieszające projektowanie biblioteki graficznej:

 • Obiekty graficzne mogą być teraz użyte jako nagłówki ekranu;
 • Elementy graficzne mają teraz własny schowek, dzięki czemu można kopiować ustawienia pomiędzy elementami;
 • Właściwości elementów graficznych pozwalają teraz bezpośrednio wybrać powłokę docelową i powiązać argument “Dynamiczna transformacja” przy użyciu metody D&D;
 • Narzędzia do Z-pozycjonowania powłok ekranu zostały ulepszone;
 • Gdy większy ekran jest ładowany w edytorze HMI pojawia się klepsydra;
 • Skrót klawiszowy do pokazywania/chowania siatki ekranu jest teraz dostępny (CTRL+G).

Poprawione funkcje poszczególnych elementów graficznych

Niektóre elementy graficzne zostały zmodyfikowane, wśród nich:

 • “Node alarm report” – możliwy jest teraz wybór czcionki;
 • “Trend”  zawiera teraz kod dostępu, aby ograniczyć dostęp do konfiguracji parametrów krzywych;
 • Możesz teraz wybrać przesunięcie kursora „Do danej chwili czasu”, gdy wybrany jest „Trend”;
 • Konfiguracja „Ukryj na starcie” jest teraz możliwa dla każdej krzywej trendu;
 • Text from file” wyświetla teraz kod HTML wygenerowany w pamięci;
 • Informacje binarne można teraz wyświetlać w formacie binarnym;
 • “Picture-button”  obsługuje teraz dodawanie tekstu, z możliwością dynamizacji zarówno zawartości jak i koloru;
 • “Button group” zawiera teraz orientację (pozioma/pionowa), wyświetlanie wartości dołączonego argumentu oraz kolor znaku wodnego z przejrzystością;

Ulepszone działanie dynamiczne RTM

Dodaliśmy zestaw funkcji znacznie zmniejszających obciążenie PC:

 • Dostępny jest teraz tryb Economy ładowania ekranów;
 • Proces eksportowania projektów z obiektami graficznymi oraz ładowania projektów do RTM został zoptymalizowany;
 • Programowalne sterowanie wyświetlaniem ekranów pop-up w czasie rzeczywistym jest teraz możliwe. Możesz dynamicznie ograniczyć liczbę obecnych ekranów pop-up, włączając w to blokowanie pop-up dla indywidualnych statycznych ekranów;
 • Programowalne przełączanie argumentów ekranów w czasie rzeczywistym zostało ulepszone, pozwalając uniknąć ładowania tych samych szablonów graficznych w pewnych sytuacjach.

Nowe funkcje

Redundancja komunikacji szeregowej jest teraz dostępna dla komunikacji z modułami I/O.

 Obsługa nowych protokołów

 • Wersja 6.07 zawiera drivery dla szeroko stosowanych sterowników i protokołów:
 • IEC 60870-5-101 protokół telemechanics;
 • IEC 60870-5-104 protokół telemechanics (master i slave).

Nowe produkty

Wersja 6.07 zawiera następujące nowe produkty:

 • Adaptive Micro TRACE MODE 6 OEM WinPAC-8000 dla Windows CE: Zaprojektowane do uruchamiania programów logicznych, zarządzania i dostosowywania procesów i wyświetlania informacji w HMI wbudowanym w sterownikach WinPAC-8000 i ViewPAC (zawiera programy dla WinCON-8000). Posada adaptacyjną pętlę PID i samo dostrajającą się pętlę PDD.
 • Micro TRACE MODE 6 GSM/GPRS+ dla WinPAC-8000 z otwartymi protokołami (IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus TCP slave) dla Windows CE. Zaprojektowane do zbierania danych, uruchamianie programów logicznych i wyświetlanie informacji w HMI wbudowanym w sterownikach WinPAC-8000 i ViewPAC (zawiera programy dla WinCON-8000). Obsługuje urządzenia I/O. Zawiera drivery do podłączania liczników energii elektrycznej, z w pełni zautomatyzowanym przetwarzaniem danych (63 do 127 kanałów – jeden licznik, ponad 127 kanałów – 2 liczniki). Obsługuje nieograniczoną liczbę liczników energii elektrycznej, odpytywanych w celu przekazania danych do RTM (zbiera dane i przesyła je dalej). Odpytuje liczniki i zdalne urządzenia I/O przez modemy i modemy GSM, włączając wykorzystanie IEC-60870-5-101 lub IEC-60870-5-104 master. Łączy się z PC przy pomocy RS, sieci lub GPRS, także z wykorzystaniem Modbus TCP, IEC-60870-5-101 lub IEC-60870-5-104 slave.
 • Micro TRACE MODE 6 GSM/GPRS + dla Windows CE dla systemów pomiarowych: Działa jako hub danych i sterownik w systemach pomiaru energii elektrycznej opartych o różne sterowniki działające pod Windows CE (x86 i ARM) – Tion, WinPAC, ViewPAC, itp. Zawiera zintegrowane drivery do odpytywania liczników energii elektrycznej przez uniwersalny mechanizm komunikacji z automatycznym przetwarzaniem. Obsługuje nielimitowaną liczbę liczników energii odpytywanych w celu przekazania danych do RTM. 

Nowa wersja jest dostępna do pobrania dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników w zakładce POMOC na www.tracemode.pl.

UWAGA! Z racji tego, że obecna wersja zawiera wiele nowych funkcji graficznych, możliwy jest brak kompatybilności z poprzednimi wersjami. Przed przeniesieniem projektu do wersji 6.07 prosimy zrobić kopię.

W razie pytań odwiedź http://forum.adastra.ru/

TOP NEWS

Oprogramowanie TRACEMODE SCADA/HMI dla zbiornika biogazu

Firma TEST wykonała oprogramowanie SCADA dla zbiornik biogazu zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Elblągu. Inwestorem było Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.

Firma Test jest autoryzowanym integratorem systemów Adastra w Polsce.

Nadzór nad poprawnością pracy całego systemu sprawuje oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE.  Zostało ono zainstalowane na komputerze w dyspozytorni i daje obsłudze możliwość podglądu aktualnych wartości związanych ze stanem zbiornika takich jak...

SCADA TRACE MODE automatyki windy w Kobierzycach pod Wrocławiem

Firma TEST (Elbląg, Polska) wykorzystała oprogramowanie SCADA TRACE MODE w systemie nadzoru elewatorów zbożowych w Kobierzycach pod Wrocławiem.

Generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na modernizacji systemu sterowania linią produkcyjną była firma Malinowski Automatyka Przemysłowa, natomiast inwestorem MAŁPOLSKA HODOWLA ROŚLIN HBP Sp. z o.o.

Nadzór nad pracą poszczególnych urządzeń sprawują dwa sterowniki FATEK Fbs-60MCR2-AC wymieniające dane między sobą po protokole czasu rzeczywistego ... 

SCADA TRACE MODE steruje linią do produkcji wyrobów torfowych

Firma Test z Elbląga (Polska) wykonała system sterowania linią do produkcji wyrobów torfowych w zakładzie produkcyjnym „Rucianka” należącym do firmy Hollas Sp. z o.o.

Nowy system został zbudowany w oparciu o oprogramowanie TRACE MODE oraz moduły ADAM firmy Advantech.

Witamy na naszej stronie!

Witamy Państwa na naszej stronie w języku polskim. Jednocześnie prosimy o cierpliwość, gdyż ze względu na wielkość serwisu, niektóre jego części nie zostały jeszcze przetłumaczone. Mamy nadzieję, że strona pomoże Państwu zapoznać się z systemem TRACE MODE i jego możliwościami.  

SCADA TRACE MODE wykorzystana do sterowania procesami przetwarzania łupka naftowego w największej europejskiej firmie działającej w tej branży

Viru RMT Ou (Estonia, EU), Autoryzowany integrator systemów firmy AdAstrA Research Group wykonała modernizację systemu sterowania retortą, 1000-tonowego generatora gazowego , niezbędnego w głównym procesie technologicznym firmy VKG Oil.

VKG Oil jest największą firmą przetwarzającą łupki naftowe w Europie, skupia się głównie na ich obróbce termicznej. 1,4 miliona ton łupka naftowego jest przetwarzanych  rocznie. Firma produkuje różnego rodzaju oleje opałowe, charakteryzujące się niską lepkością.

Zwrot nakładów poniesionych na modernizację systemu sterowania generatorem gazowym, w oparciu o oprogramowanie SCADA TRACE MODE osiągnięto poprzez...

TRACE MODE Data Center zapewnia dostęp do systemów sterowania za pomocą sieci lub telefonii komórkowej

AdAstrA Research Group  wypuściła na rynek nowy moduł SCADA TRACE MODE runtime,  TRACE MODE Data Center, zapewniający zdalny dostęp do informacji o systemie kontrolnym w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki-web przez Internet/Intranet lub sieci bezprzewodowej (GSM, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth).

Ten całkowicie nowy produkt ma sprostać oczekiwaniom klientów korporacyjnych TRACE MODE szukających skonsolidowanych informacji z oddalonych od siebie systemów kontroli i zapewnić dostęp do tych informacji pracownikom w terenie, takim jak inżynierowie, szefowie produkcji i kadra zarządzająca.

LAST NEWS

Nowa wersja TRACE MODE 6 RTM dla Linuxa

Firma AdAstra wydała nowy moduł RTM pracujący na systemie operacyjnym Linux - LinRTM.

Real Time Monitor jest modułem uruchomieniowym zintegrowanego systemu SCADA/HMI TRACE MODE 6, przeznaczonym do uruchamiania stacji roboczych w systemach nadzoru.

Możliwości nowego modułu LinRTM ...

TRACE MODE SCADA / HMI Sterowanie Wentylacja w Ryga handlowych oraz Office Center

Oparte Rygi firma Sia Rameda (Ryga, Łotwa) wykorzystał rosyjski wykonany oprogramowania TRACE MODE SCADA / HMI w celu opracowania systemu kontroli wentylacji, ogrzewania i instalacji chłodniczych w handlowych i biurowych centrum RD trzymając w Rydze (ulica Maskavas 240, Ryga , Łotwa).

Głównym celem tej pracy jest połączenie wszystkich urządzeń wentylacyjnych, agregatów chłodniczych i urządzeń grzewczych do centralnego komputera, systemu kontroli nadzoru w celu zapewnienia, okrągły zegar monitorowania urządzeń z jednego centrum.

Inżynierowie Sia Rameda zastąpiły stare ....

Nowy sprzedawca oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Polsce

Firma AdAstrA Research Group, Ltd podpisała nowe porozumienie o współpracy w zakresie dystrybucji oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Europie.

We wrześniu 2009 polska firma TEST Stanisław Gojlik uzyskała status Autoryzowanego dilera i stała się pierwszym dostawcą oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI na ciągle rozwijający się rynek automatyki przemysłowej w Polsce.

Film demonstracyjny: podłączanie Mitsubishi FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą protokołu Melsec

Sprawdź jak podłączyć Mitsubishi Melsec FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą wbudowanego sterownika na naszym nowym, darmowym filmie demonstracyjnym, dostępnym w trybie online.
W celu uruchomienia filmu....

Intel wykorzystał TRACE MODE SCADA/HMI do sterowania automatyką budynku biurowego

Firma Protect zastosowała TRACE MODE 6 SCADA/HMI do zarządzania systemami budynku w nowym biurowcu firmy Intel.

Pokrywając wszystkie biura high-tech Intela, ten zaawansowany system sterowania zarządza zasilaniem głównym oraz rezerwowym, kanalizacją, hydrauliką, zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz klimatyzacją.

System ten powstał w oparciu o hardware firm Advantech, Sauter , liczniki mocy S+S Regeltechnik, Jola, York, SAT 4TM oraz falowniki Schneider Electric.

Film demonstracyjny: podłączanie Mitsubishi FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą protokołu Melsec

Sprawdź jak podłączyć Mitsubishi Melsec FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą wbudowanego sterownika na naszym nowym, darmowym filmie demonstracyjnym, dostępnym w trybie online.
Zadanie dydaktyczne
Stwórzmy system sterowania zawierający stanowisko operatora (HMI) oraz PLC. Komunikacja między nimi będzie odbywała się za pomocą protokołu Melsec, przez sieć Ethernet. Jako PLC użyjemy Mitsubishi FX3U – 16M z modułem I/O FX3U-4AD-PT-ADP , podłączonym do czujników temperatury oraz modułu ETHERNET FX3U-ENET. Adres IP sterownika to  192.168.10.218, a port wymiany danych to 5551
Powinniśmy pobierać oraz wyświetlać dane z jednego czujnika temperatury na stanowisku operatora. Dane z czujników są umieszczane w Data/File register D8260.W celu wyświetlenia temperatury w stopniach Celsjusza konieczne jest podzielenie danych z rejestru przez 10

 

The video content presented here requires a more recent version of the Adobe Flash Player. If you are you using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Flash Player by downloading here.
ВНИМАНИЕ! Для просмотра видеоролика требуется более свежая версия Adobe Flash Player. Если в Вашем браузере отключена поддержка JavaScript, пожалуйста включите ее. Последнюю версию Flash Player можно скачать здесь.

Kliknij na obrazek, poniżej, aby uruchomić film.

Zalecamy własnoręczne przećwiczenie powyższego przykładu w TRACE MODE development system. Darmowa jego wersja może być pobrana tutaj.

Można także ściągnąć przykładowy projekt melsec_fx3u_en.zip pokazany na naszym filmie.
Oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE jest dostarczane z darmowymi, wbudowanymi sterownikami, umożliwiającymi podłączenie do 2591 PLC, I/O oraz mierników.

 

TOP NEWS

Oprogramowanie TRACEMODE SCADA/HMI dla zbiornika biogazu

Firma TEST wykonała oprogramowanie SCADA dla zbiornik biogazu zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Elblągu. Inwestorem było Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.

Firma Test jest autoryzowanym integratorem systemów Adastra w Polsce.

Nadzór nad poprawnością pracy całego systemu sprawuje oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE.  Zostało ono zainstalowane na komputerze w dyspozytorni i daje obsłudze możliwość podglądu aktualnych wartości związanych ze stanem zbiornika takich jak...

SCADA TRACE MODE automatyki windy w Kobierzycach pod Wrocławiem

Firma TEST (Elbląg, Polska) wykorzystała oprogramowanie SCADA TRACE MODE w systemie nadzoru elewatorów zbożowych w Kobierzycach pod Wrocławiem.

Generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na modernizacji systemu sterowania linią produkcyjną była firma Malinowski Automatyka Przemysłowa, natomiast inwestorem MAŁPOLSKA HODOWLA ROŚLIN HBP Sp. z o.o.

Nadzór nad pracą poszczególnych urządzeń sprawują dwa sterowniki FATEK Fbs-60MCR2-AC wymieniające dane między sobą po protokole czasu rzeczywistego ... 

SCADA TRACE MODE steruje linią do produkcji wyrobów torfowych

Firma Test z Elbląga (Polska) wykonała system sterowania linią do produkcji wyrobów torfowych w zakładzie produkcyjnym „Rucianka” należącym do firmy Hollas Sp. z o.o.

Nowy system został zbudowany w oparciu o oprogramowanie TRACE MODE oraz moduły ADAM firmy Advantech.

Witamy na naszej stronie!

Witamy Państwa na naszej stronie w języku polskim. Jednocześnie prosimy o cierpliwość, gdyż ze względu na wielkość serwisu, niektóre jego części nie zostały jeszcze przetłumaczone. Mamy nadzieję, że strona pomoże Państwu zapoznać się z systemem TRACE MODE i jego możliwościami.  

SCADA TRACE MODE wykorzystana do sterowania procesami przetwarzania łupka naftowego w największej europejskiej firmie działającej w tej branży

Viru RMT Ou (Estonia, EU), Autoryzowany integrator systemów firmy AdAstrA Research Group wykonała modernizację systemu sterowania retortą, 1000-tonowego generatora gazowego , niezbędnego w głównym procesie technologicznym firmy VKG Oil.

VKG Oil jest największą firmą przetwarzającą łupki naftowe w Europie, skupia się głównie na ich obróbce termicznej. 1,4 miliona ton łupka naftowego jest przetwarzanych  rocznie. Firma produkuje różnego rodzaju oleje opałowe, charakteryzujące się niską lepkością.

Zwrot nakładów poniesionych na modernizację systemu sterowania generatorem gazowym, w oparciu o oprogramowanie SCADA TRACE MODE osiągnięto poprzez...

TRACE MODE Data Center zapewnia dostęp do systemów sterowania za pomocą sieci lub telefonii komórkowej

AdAstrA Research Group  wypuściła na rynek nowy moduł SCADA TRACE MODE runtime,  TRACE MODE Data Center, zapewniający zdalny dostęp do informacji o systemie kontrolnym w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki-web przez Internet/Intranet lub sieci bezprzewodowej (GSM, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth).

Ten całkowicie nowy produkt ma sprostać oczekiwaniom klientów korporacyjnych TRACE MODE szukających skonsolidowanych informacji z oddalonych od siebie systemów kontroli i zapewnić dostęp do tych informacji pracownikom w terenie, takim jak inżynierowie, szefowie produkcji i kadra zarządzająca.

LAST NEWS

Nowa wersja TRACE MODE 6 RTM dla Linuxa

Firma AdAstra wydała nowy moduł RTM pracujący na systemie operacyjnym Linux - LinRTM.

Real Time Monitor jest modułem uruchomieniowym zintegrowanego systemu SCADA/HMI TRACE MODE 6, przeznaczonym do uruchamiania stacji roboczych w systemach nadzoru.

Możliwości nowego modułu LinRTM ...

TRACE MODE SCADA / HMI Sterowanie Wentylacja w Ryga handlowych oraz Office Center

Oparte Rygi firma Sia Rameda (Ryga, Łotwa) wykorzystał rosyjski wykonany oprogramowania TRACE MODE SCADA / HMI w celu opracowania systemu kontroli wentylacji, ogrzewania i instalacji chłodniczych w handlowych i biurowych centrum RD trzymając w Rydze (ulica Maskavas 240, Ryga , Łotwa).

Głównym celem tej pracy jest połączenie wszystkich urządzeń wentylacyjnych, agregatów chłodniczych i urządzeń grzewczych do centralnego komputera, systemu kontroli nadzoru w celu zapewnienia, okrągły zegar monitorowania urządzeń z jednego centrum.

Inżynierowie Sia Rameda zastąpiły stare ....

AdAstrA wydaje TRACE MODE 6.07

AdAstrA Support team ogłasza wydanie nowej wersji SCADA TRACE MODE 6.07.

TRACE MODE 6.07 posiada nowe narzędzia projektowania systemów pomiaru energii i automatyki budynków.
 
Począwszy od wersji 6.07, SCADA TRACE MODE oferuje uniwersalny sterownik, który obsługuje wiele protokołów używanych w różnych licznikach energii elektrycznej.

Poza tym wersja TRACE MODE 6.07 zawiera nowe elementy graficzne dla automatyki budynków i systemów pomiaru energii elektrycznej.

Nowy sprzedawca oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Polsce

Firma AdAstrA Research Group, Ltd podpisała nowe porozumienie o współpracy w zakresie dystrybucji oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Europie.

We wrześniu 2009 polska firma TEST Stanisław Gojlik uzyskała status Autoryzowanego dilera i stała się pierwszym dostawcą oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI na ciągle rozwijający się rynek automatyki przemysłowej w Polsce.

Intel wykorzystał TRACE MODE SCADA/HMI do sterowania automatyką budynku biurowego

Firma Protect zastosowała TRACE MODE 6 SCADA/HMI do zarządzania systemami budynku w nowym biurowcu firmy Intel.

Pokrywając wszystkie biura high-tech Intela, ten zaawansowany system sterowania zarządza zasilaniem głównym oraz rezerwowym, kanalizacją, hydrauliką, zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz klimatyzacją.

System ten powstał w oparciu o hardware firm Advantech, Sauter , liczniki mocy S+S Regeltechnik, Jola, York, SAT 4TM oraz falowniki Schneider Electric.

SCADA TRACE MODE wykorzystana do sterowania procesami przetwarzania łupka naftowego w największej europejskiej firmie działającej w tej branży

Viru RMT Ou (Estonia, EU), Autoryzowany integrator systemów firmy AdAstrA Research Group wykonała modernizację systemu sterowania retortą, 1000-tonowego generatora gazowego , niezbędnego w głównym procesie technologicznym firmy VKG Oil.

VKG Oil jest największą firmą przetwarzającą łupki naftowe w Europie, skupia się głównie na ich obróbce termicznej. 1,4 miliona ton łupka naftowego jest przetwarzanych  rocznie. Firma produkuje różnego rodzaju oleje opałowe, charakteryzujące się niską lepkością.

Nowy system sterowania został zrealizowany przy użyciu oprogramowania TRACE MODE 6 SCADA firmy AdAstrA Research Group  i  trzech PLC Wincon 8000 (ICP DAS). System zawiera także moduły I/O I7000 oraz regulatory Honeywell.

System sterowania oparty na SCADA TRACE MODE posiada następujące funkcje:

 • Sterowanie dostarczaniem surowego materiału;
 • Sterowanie grzaniem w czterech piecach;
 • Sterowanie usuwaniem popiołu;

Proces technologiczny jest ukazany na 18 ekranach z grafiką wysokiej jakości, utworzonych w SCADA TRACE MODE. Ponadto, nowy system sterowania generatorem gazowym dokonuje automatycznego generowania raportów takich jak: godzinowy, dobowy, z informacjami o ilości użytego surowego materiału i produkcji. Wszystkie dane są przesyłane firmowej bazy danych Sybase i do komputerów różnych użytkowników, mających dostęp do systemu.

"Nowy projekt sterowania jest podstawą systemu kontroli jakości procesu przetwarzania łupka naftowego" - mówi A.Khilkov, z firmy VKG OIL shale - “system zapewnia odpowiednią regulację i pełną kontrolę nad procesem technologicznym. Pozwala zapobiec wytwarzaniu produktów o niewystarczającej jakości".

Zwrot inwestycji (ROI) w modernizację systemu sterowania generatorem gazowym, który został zbudowany w oparciu o SCADA TRACE MODE nastąpił w przeciągu jednego roku. W chwili obecnej firma VKG OIL powszechnie używa systemów sterowania opartych na SCADA TRACE MODE w różnych wydziałach firmy.


 

TOP NEWS

Oprogramowanie TRACEMODE SCADA/HMI dla zbiornika biogazu

Firma TEST wykonała oprogramowanie SCADA dla zbiornik biogazu zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Elblągu. Inwestorem było Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.

Firma Test jest autoryzowanym integratorem systemów Adastra w Polsce.

Nadzór nad poprawnością pracy całego systemu sprawuje oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE.  Zostało ono zainstalowane na komputerze w dyspozytorni i daje obsłudze możliwość podglądu aktualnych wartości związanych ze stanem zbiornika takich jak...

SCADA TRACE MODE automatyki windy w Kobierzycach pod Wrocławiem

Firma TEST (Elbląg, Polska) wykorzystała oprogramowanie SCADA TRACE MODE w systemie nadzoru elewatorów zbożowych w Kobierzycach pod Wrocławiem.

Generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na modernizacji systemu sterowania linią produkcyjną była firma Malinowski Automatyka Przemysłowa, natomiast inwestorem MAŁPOLSKA HODOWLA ROŚLIN HBP Sp. z o.o.

Nadzór nad pracą poszczególnych urządzeń sprawują dwa sterowniki FATEK Fbs-60MCR2-AC wymieniające dane między sobą po protokole czasu rzeczywistego ... 

SCADA TRACE MODE steruje linią do produkcji wyrobów torfowych

Firma Test z Elbląga (Polska) wykonała system sterowania linią do produkcji wyrobów torfowych w zakładzie produkcyjnym „Rucianka” należącym do firmy Hollas Sp. z o.o.

Nowy system został zbudowany w oparciu o oprogramowanie TRACE MODE oraz moduły ADAM firmy Advantech.

Witamy na naszej stronie!

Witamy Państwa na naszej stronie w języku polskim. Jednocześnie prosimy o cierpliwość, gdyż ze względu na wielkość serwisu, niektóre jego części nie zostały jeszcze przetłumaczone. Mamy nadzieję, że strona pomoże Państwu zapoznać się z systemem TRACE MODE i jego możliwościami.  

TRACE MODE Data Center zapewnia dostęp do systemów sterowania za pomocą sieci lub telefonii komórkowej

AdAstrA Research Group  wypuściła na rynek nowy moduł SCADA TRACE MODE runtime,  TRACE MODE Data Center, zapewniający zdalny dostęp do informacji o systemie kontrolnym w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki-web przez Internet/Intranet lub sieci bezprzewodowej (GSM, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth).

Ten całkowicie nowy produkt ma sprostać oczekiwaniom klientów korporacyjnych TRACE MODE szukających skonsolidowanych informacji z oddalonych od siebie systemów kontroli i zapewnić dostęp do tych informacji pracownikom w terenie, takim jak inżynierowie, szefowie produkcji i kadra zarządzająca.

SCADA TRACE MODE 6 w systemie sterowania europejskiej elektrowni atomowej

Moskiewska firma SNIIP-SISTEMATOM wykonała automatyczny system sterowania prądem neutronów w blokach reaktora nr 3 i 4 w elektrowni atomowej Bogunitse (Słowacja). Nowy system kontroli został zbudowany w oparciu o rosyjskie oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE 6.

Podobny system sterowania zastosowano w elektrowni atomowej Mokhovtse (Słowacja).

LAST NEWS

Nowa wersja TRACE MODE 6 RTM dla Linuxa

Firma AdAstra wydała nowy moduł RTM pracujący na systemie operacyjnym Linux - LinRTM.

Real Time Monitor jest modułem uruchomieniowym zintegrowanego systemu SCADA/HMI TRACE MODE 6, przeznaczonym do uruchamiania stacji roboczych w systemach nadzoru.

Możliwości nowego modułu LinRTM ...

TRACE MODE SCADA / HMI Sterowanie Wentylacja w Ryga handlowych oraz Office Center

Oparte Rygi firma Sia Rameda (Ryga, Łotwa) wykorzystał rosyjski wykonany oprogramowania TRACE MODE SCADA / HMI w celu opracowania systemu kontroli wentylacji, ogrzewania i instalacji chłodniczych w handlowych i biurowych centrum RD trzymając w Rydze (ulica Maskavas 240, Ryga , Łotwa).

Głównym celem tej pracy jest połączenie wszystkich urządzeń wentylacyjnych, agregatów chłodniczych i urządzeń grzewczych do centralnego komputera, systemu kontroli nadzoru w celu zapewnienia, okrągły zegar monitorowania urządzeń z jednego centrum.

Inżynierowie Sia Rameda zastąpiły stare ....

AdAstrA wydaje TRACE MODE 6.07

AdAstrA Support team ogłasza wydanie nowej wersji SCADA TRACE MODE 6.07.

TRACE MODE 6.07 posiada nowe narzędzia projektowania systemów pomiaru energii i automatyki budynków.
 
Począwszy od wersji 6.07, SCADA TRACE MODE oferuje uniwersalny sterownik, który obsługuje wiele protokołów używanych w różnych licznikach energii elektrycznej.

Poza tym wersja TRACE MODE 6.07 zawiera nowe elementy graficzne dla automatyki budynków i systemów pomiaru energii elektrycznej.

Nowy sprzedawca oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Polsce

Firma AdAstrA Research Group, Ltd podpisała nowe porozumienie o współpracy w zakresie dystrybucji oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Europie.

We wrześniu 2009 polska firma TEST Stanisław Gojlik uzyskała status Autoryzowanego dilera i stała się pierwszym dostawcą oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI na ciągle rozwijający się rynek automatyki przemysłowej w Polsce.

Film demonstracyjny: podłączanie Mitsubishi FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą protokołu Melsec

Sprawdź jak podłączyć Mitsubishi Melsec FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą wbudowanego sterownika na naszym nowym, darmowym filmie demonstracyjnym, dostępnym w trybie online.
W celu uruchomienia filmu....

Intel wykorzystał TRACE MODE SCADA/HMI do sterowania automatyką budynku biurowego

Firma Protect zastosowała TRACE MODE 6 SCADA/HMI do zarządzania systemami budynku w nowym biurowcu firmy Intel.

Pokrywając wszystkie biura high-tech Intela, ten zaawansowany system sterowania zarządza zasilaniem głównym oraz rezerwowym, kanalizacją, hydrauliką, zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz klimatyzacją.

System ten powstał w oparciu o hardware firm Advantech, Sauter , liczniki mocy S+S Regeltechnik, Jola, York, SAT 4TM oraz falowniki Schneider Electric.

Intel wykorzystał TRACE MODE SCADA/HMI do sterowania automatyką budynku biurowego

Firma Protect (Nizhny Novgorod, Rosja) zastosowała TRACE MODE 6 SCADA/HMI do zarządzania systemami budynku w nowym biurowcu firmy Intel.

 

 

Budynek o powierzchni całkowitej 3, 740 metrów kwadratowych został zaprojektowany dla około 190 pracowników. Biuro Intela może się pochwalić najbardziej zaawansowaną infrastrukturą techniczną: system zasilania (do 2 MW mocy!) i stacja chłodzenia, odpowiadająca za wentylację oraz klimatyzację. Całkiem nowy budynek posiada zaawansowaną serwerownię, stabilizację napięcia zasilania, kontrolę wycieków, klimatyzację, alarmy przeciwpożarowe I przeciwwłamaniowe, czujniki zadymienia itp.

 

Mózg automatycznego domu Intela, TRACE MODE 6 SCADA/HMI posiada następujące funkcje:

 • Automatyzuje rejestrację zużycia energii i monitoruje parametry zasilania takie jak napięcie, prąd, moc lub współczynnik zniekształceń;
 • Automatyzuje monitorowanie stanu urządzeń wejścia zasilania (włączone/wyłączone lub odłączone);
 • Automatyzuje monitorowanie stanu agregatu;
 • Monitoruje stan kanalizacji;
 • Monitoruje przecieki;
 • Monitoruje stan zaworów przeciwpożarowych oraz przeciwdymnych;
 • Automatycznie dobiera parametry klimatyzacji;
 • Monitoruje parametry takie jak temperatura czy wilgotność;
 • Automatyzuje monitorowanie temperatury rur grzewczych;

Nowy system w budynku Intela, zbudowany w oparciu o TRACE MODE 6 SCADA/HMI zapewnia inteligentne rozwiązania w zakresie automatyki poprzez sterowanie urządzeniami takimi jak stacje chłodzenia, falowniki pomp, wentylatory wyciągowe oraz konwektory.

System wykorzystuje następujący hardware:

 • Advantech moduły wejścia/wyjścia
 • Sauter and S+S Regeltechnik przetworniki temperatury/wilgotności;
 • Jola czujniki przecieków i przekaźniki;
 • SAT 4TM liczniki energii elektrycznej;
 • York czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, sterowniki chłodzenia, wentylacji I klimatyzacji
 • Schneider Electric falowniki.

W ramach systemów automatyki budynku firmy Intel, operator PC komunikuje się ze sterownikami za pomocą wbudowanych sterowników SCADA/HMI TRACE MODE 6 :

 • Moduły Advantech i mierniki SAT 4TM – interfejs szeregowy;
 • sprzęt York i falowniki Schneider Electric - Ethernet przez BacNet IP.

 

Moduły runtime Trace Mode 6 RTM+  odczytują i przetwarzają dane ze sterowników w czasie rzeczywistym. System ten zapewnia także GUI w języku angielskim, oferując doskonałą elastyczność. Umożliwiając całkowitą automatyzację budynku Intela, system ten posiada następujące ekrany informacyjne:

 1. Ekran główny zawierający przyciski do nawigacji oraz raport alarmów zawierający informacje o awaryjnych zdarzeniach. PC sygnalizuje awarie sygnałem dźwiękowym;
 2. Dodatkowe ekrany zawierające szczegółowe informacje o chłodzeniu, wentylacji i klimatyzacji;
 3. Ekrany dostarczające informacji o zasilaniu z mierników mocy SAT 4TM , urządzeń wejścia mocy, zasilacza oraz agregatu prądotwórczego;
 4. Ekrany z planami każdego piętra, dostarczające informacji z czujników sterowania klimatyzacją, stan zaworów przeciwpożarowych itp.

"Poprzez wykorzystanie SCADA TRACE MODE 6 wspierającego hardware różnych producentów, byliśmy w stanie dostarczyć kompleksowe rozwiązania w zakresie automatyki w budynku Intela" mówi Pavel Kondratiev, starszy inżynier firmy Protect. „System jest już online i zapewnia łatwe monitorowanie systemów inżynieryjnych w całym budynku. "

TOP NEWS

Oprogramowanie TRACEMODE SCADA/HMI dla zbiornika biogazu

Firma TEST wykonała oprogramowanie SCADA dla zbiornik biogazu zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Elblągu. Inwestorem było Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.

Firma Test jest autoryzowanym integratorem systemów Adastra w Polsce.

Nadzór nad poprawnością pracy całego systemu sprawuje oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE.  Zostało ono zainstalowane na komputerze w dyspozytorni i daje obsłudze możliwość podglądu aktualnych wartości związanych ze stanem zbiornika takich jak...

SCADA TRACE MODE automatyki windy w Kobierzycach pod Wrocławiem

Firma TEST (Elbląg, Polska) wykorzystała oprogramowanie SCADA TRACE MODE w systemie nadzoru elewatorów zbożowych w Kobierzycach pod Wrocławiem.

Generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na modernizacji systemu sterowania linią produkcyjną była firma Malinowski Automatyka Przemysłowa, natomiast inwestorem MAŁPOLSKA HODOWLA ROŚLIN HBP Sp. z o.o.

Nadzór nad pracą poszczególnych urządzeń sprawują dwa sterowniki FATEK Fbs-60MCR2-AC wymieniające dane między sobą po protokole czasu rzeczywistego ... 

SCADA TRACE MODE steruje linią do produkcji wyrobów torfowych

Firma Test z Elbląga (Polska) wykonała system sterowania linią do produkcji wyrobów torfowych w zakładzie produkcyjnym „Rucianka” należącym do firmy Hollas Sp. z o.o.

Nowy system został zbudowany w oparciu o oprogramowanie TRACE MODE oraz moduły ADAM firmy Advantech.

Witamy na naszej stronie!

Witamy Państwa na naszej stronie w języku polskim. Jednocześnie prosimy o cierpliwość, gdyż ze względu na wielkość serwisu, niektóre jego części nie zostały jeszcze przetłumaczone. Mamy nadzieję, że strona pomoże Państwu zapoznać się z systemem TRACE MODE i jego możliwościami.  

SCADA TRACE MODE wykorzystana do sterowania procesami przetwarzania łupka naftowego w największej europejskiej firmie działającej w tej branży

Viru RMT Ou (Estonia, EU), Autoryzowany integrator systemów firmy AdAstrA Research Group wykonała modernizację systemu sterowania retortą, 1000-tonowego generatora gazowego , niezbędnego w głównym procesie technologicznym firmy VKG Oil.

VKG Oil jest największą firmą przetwarzającą łupki naftowe w Europie, skupia się głównie na ich obróbce termicznej. 1,4 miliona ton łupka naftowego jest przetwarzanych  rocznie. Firma produkuje różnego rodzaju oleje opałowe, charakteryzujące się niską lepkością.

Zwrot nakładów poniesionych na modernizację systemu sterowania generatorem gazowym, w oparciu o oprogramowanie SCADA TRACE MODE osiągnięto poprzez...

TRACE MODE Data Center zapewnia dostęp do systemów sterowania za pomocą sieci lub telefonii komórkowej

AdAstrA Research Group  wypuściła na rynek nowy moduł SCADA TRACE MODE runtime,  TRACE MODE Data Center, zapewniający zdalny dostęp do informacji o systemie kontrolnym w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki-web przez Internet/Intranet lub sieci bezprzewodowej (GSM, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth).

Ten całkowicie nowy produkt ma sprostać oczekiwaniom klientów korporacyjnych TRACE MODE szukających skonsolidowanych informacji z oddalonych od siebie systemów kontroli i zapewnić dostęp do tych informacji pracownikom w terenie, takim jak inżynierowie, szefowie produkcji i kadra zarządzająca.

LAST NEWS

Nowa wersja TRACE MODE 6 RTM dla Linuxa

Firma AdAstra wydała nowy moduł RTM pracujący na systemie operacyjnym Linux - LinRTM.

Real Time Monitor jest modułem uruchomieniowym zintegrowanego systemu SCADA/HMI TRACE MODE 6, przeznaczonym do uruchamiania stacji roboczych w systemach nadzoru.

Możliwości nowego modułu LinRTM ...

TRACE MODE SCADA / HMI Sterowanie Wentylacja w Ryga handlowych oraz Office Center

Oparte Rygi firma Sia Rameda (Ryga, Łotwa) wykorzystał rosyjski wykonany oprogramowania TRACE MODE SCADA / HMI w celu opracowania systemu kontroli wentylacji, ogrzewania i instalacji chłodniczych w handlowych i biurowych centrum RD trzymając w Rydze (ulica Maskavas 240, Ryga , Łotwa).

Głównym celem tej pracy jest połączenie wszystkich urządzeń wentylacyjnych, agregatów chłodniczych i urządzeń grzewczych do centralnego komputera, systemu kontroli nadzoru w celu zapewnienia, okrągły zegar monitorowania urządzeń z jednego centrum.

Inżynierowie Sia Rameda zastąpiły stare ....

AdAstrA wydaje TRACE MODE 6.07

AdAstrA Support team ogłasza wydanie nowej wersji SCADA TRACE MODE 6.07.

TRACE MODE 6.07 posiada nowe narzędzia projektowania systemów pomiaru energii i automatyki budynków.
 
Począwszy od wersji 6.07, SCADA TRACE MODE oferuje uniwersalny sterownik, który obsługuje wiele protokołów używanych w różnych licznikach energii elektrycznej.

Poza tym wersja TRACE MODE 6.07 zawiera nowe elementy graficzne dla automatyki budynków i systemów pomiaru energii elektrycznej.

Nowy sprzedawca oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Polsce

Firma AdAstrA Research Group, Ltd podpisała nowe porozumienie o współpracy w zakresie dystrybucji oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Europie.

We wrześniu 2009 polska firma TEST Stanisław Gojlik uzyskała status Autoryzowanego dilera i stała się pierwszym dostawcą oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI na ciągle rozwijający się rynek automatyki przemysłowej w Polsce.

Film demonstracyjny: podłączanie Mitsubishi FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą protokołu Melsec

Sprawdź jak podłączyć Mitsubishi Melsec FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą wbudowanego sterownika na naszym nowym, darmowym filmie demonstracyjnym, dostępnym w trybie online.
W celu uruchomienia filmu....

Setki uczestników z 15 krajów odwiedziło AdAstra Web seminarium

AdAstrA Research Group przeprowadziła seminarium internetowe nt. nowych technologii sterowania przy użyciu oprogramowania TRACE MODE 6 SCADA/HMI i Softlogic.

Seminarium odbywało się na zasadzie filmów demonstracyjnych oraz konwersacji z inżynierami AdAstrA „na żywo”. Użytkownicy dowiedzieli się podstawowych informacji o firmie AdAstrA, jej produktach i referencjach. Filmy demonstracyjne ukazywały w jaki sposób można zaprojektować prosty system sterowania w oparciu o oprogramowanie TRACE MODE oraz urządzenia różnych typów i producentów (modemy GSM, sterowniki PLC, moduły I/O itp.), wykorzystując do tego standardowe protokoły transmisji. 

Ciekawą częścią było również projektowanie systemów z redundancją oraz programowanie sterowników z poziomu oprogramowania TRACE MODE.

Wzięcie udziału w seminarium było zupełnie darmowe, uczestniczyło w nim kilkaset osób z całego świata.

Część filmów z seminarium jest dostępna na stronie http://www.tracemode.com/products/drivers/opc_connect/ and www.youtube.pl

TOP NEWS

Oprogramowanie TRACEMODE SCADA/HMI dla zbiornika biogazu

Firma TEST wykonała oprogramowanie SCADA dla zbiornik biogazu zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Elblągu. Inwestorem było Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.

Firma Test jest autoryzowanym integratorem systemów Adastra w Polsce.

Nadzór nad poprawnością pracy całego systemu sprawuje oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE.  Zostało ono zainstalowane na komputerze w dyspozytorni i daje obsłudze możliwość podglądu aktualnych wartości związanych ze stanem zbiornika takich jak...

SCADA TRACE MODE automatyki windy w Kobierzycach pod Wrocławiem

Firma TEST (Elbląg, Polska) wykorzystała oprogramowanie SCADA TRACE MODE w systemie nadzoru elewatorów zbożowych w Kobierzycach pod Wrocławiem.

Generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na modernizacji systemu sterowania linią produkcyjną była firma Malinowski Automatyka Przemysłowa, natomiast inwestorem MAŁPOLSKA HODOWLA ROŚLIN HBP Sp. z o.o.

Nadzór nad pracą poszczególnych urządzeń sprawują dwa sterowniki FATEK Fbs-60MCR2-AC wymieniające dane między sobą po protokole czasu rzeczywistego ... 

SCADA TRACE MODE steruje linią do produkcji wyrobów torfowych

Firma Test z Elbląga (Polska) wykonała system sterowania linią do produkcji wyrobów torfowych w zakładzie produkcyjnym „Rucianka” należącym do firmy Hollas Sp. z o.o.

Nowy system został zbudowany w oparciu o oprogramowanie TRACE MODE oraz moduły ADAM firmy Advantech.

Witamy na naszej stronie!

Witamy Państwa na naszej stronie w języku polskim. Jednocześnie prosimy o cierpliwość, gdyż ze względu na wielkość serwisu, niektóre jego części nie zostały jeszcze przetłumaczone. Mamy nadzieję, że strona pomoże Państwu zapoznać się z systemem TRACE MODE i jego możliwościami.  

SCADA TRACE MODE wykorzystana do sterowania procesami przetwarzania łupka naftowego w największej europejskiej firmie działającej w tej branży

Viru RMT Ou (Estonia, EU), Autoryzowany integrator systemów firmy AdAstrA Research Group wykonała modernizację systemu sterowania retortą, 1000-tonowego generatora gazowego , niezbędnego w głównym procesie technologicznym firmy VKG Oil.

VKG Oil jest największą firmą przetwarzającą łupki naftowe w Europie, skupia się głównie na ich obróbce termicznej. 1,4 miliona ton łupka naftowego jest przetwarzanych  rocznie. Firma produkuje różnego rodzaju oleje opałowe, charakteryzujące się niską lepkością.

Zwrot nakładów poniesionych na modernizację systemu sterowania generatorem gazowym, w oparciu o oprogramowanie SCADA TRACE MODE osiągnięto poprzez...

TRACE MODE Data Center zapewnia dostęp do systemów sterowania za pomocą sieci lub telefonii komórkowej

AdAstrA Research Group  wypuściła na rynek nowy moduł SCADA TRACE MODE runtime,  TRACE MODE Data Center, zapewniający zdalny dostęp do informacji o systemie kontrolnym w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki-web przez Internet/Intranet lub sieci bezprzewodowej (GSM, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth).

Ten całkowicie nowy produkt ma sprostać oczekiwaniom klientów korporacyjnych TRACE MODE szukających skonsolidowanych informacji z oddalonych od siebie systemów kontroli i zapewnić dostęp do tych informacji pracownikom w terenie, takim jak inżynierowie, szefowie produkcji i kadra zarządzająca.

LAST NEWS

Nowa wersja TRACE MODE 6 RTM dla Linuxa

Firma AdAstra wydała nowy moduł RTM pracujący na systemie operacyjnym Linux - LinRTM.

Real Time Monitor jest modułem uruchomieniowym zintegrowanego systemu SCADA/HMI TRACE MODE 6, przeznaczonym do uruchamiania stacji roboczych w systemach nadzoru.

Możliwości nowego modułu LinRTM ...

TRACE MODE SCADA / HMI Sterowanie Wentylacja w Ryga handlowych oraz Office Center

Oparte Rygi firma Sia Rameda (Ryga, Łotwa) wykorzystał rosyjski wykonany oprogramowania TRACE MODE SCADA / HMI w celu opracowania systemu kontroli wentylacji, ogrzewania i instalacji chłodniczych w handlowych i biurowych centrum RD trzymając w Rydze (ulica Maskavas 240, Ryga , Łotwa).

Głównym celem tej pracy jest połączenie wszystkich urządzeń wentylacyjnych, agregatów chłodniczych i urządzeń grzewczych do centralnego komputera, systemu kontroli nadzoru w celu zapewnienia, okrągły zegar monitorowania urządzeń z jednego centrum.

Inżynierowie Sia Rameda zastąpiły stare ....

AdAstrA wydaje TRACE MODE 6.07

AdAstrA Support team ogłasza wydanie nowej wersji SCADA TRACE MODE 6.07.

TRACE MODE 6.07 posiada nowe narzędzia projektowania systemów pomiaru energii i automatyki budynków.
 
Począwszy od wersji 6.07, SCADA TRACE MODE oferuje uniwersalny sterownik, który obsługuje wiele protokołów używanych w różnych licznikach energii elektrycznej.

Poza tym wersja TRACE MODE 6.07 zawiera nowe elementy graficzne dla automatyki budynków i systemów pomiaru energii elektrycznej.

Nowy sprzedawca oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Polsce

Firma AdAstrA Research Group, Ltd podpisała nowe porozumienie o współpracy w zakresie dystrybucji oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Europie.

We wrześniu 2009 polska firma TEST Stanisław Gojlik uzyskała status Autoryzowanego dilera i stała się pierwszym dostawcą oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI na ciągle rozwijający się rynek automatyki przemysłowej w Polsce.

Film demonstracyjny: podłączanie Mitsubishi FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą protokołu Melsec

Sprawdź jak podłączyć Mitsubishi Melsec FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą wbudowanego sterownika na naszym nowym, darmowym filmie demonstracyjnym, dostępnym w trybie online.
W celu uruchomienia filmu....

Intel wykorzystał TRACE MODE SCADA/HMI do sterowania automatyką budynku biurowego

Firma Protect zastosowała TRACE MODE 6 SCADA/HMI do zarządzania systemami budynku w nowym biurowcu firmy Intel.

Pokrywając wszystkie biura high-tech Intela, ten zaawansowany system sterowania zarządza zasilaniem głównym oraz rezerwowym, kanalizacją, hydrauliką, zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz klimatyzacją.

System ten powstał w oparciu o hardware firm Advantech, Sauter , liczniki mocy S+S Regeltechnik, Jola, York, SAT 4TM oraz falowniki Schneider Electric.

Nowa wersja TRACE MODE 6 RTM dla Linuxa

Firma AdAstra wydała nowy moduł RTM pracujący na systemie operacyjnym Linux - LinRTM. Real Time Monitor jest modułem uruchomieniowym zintegrowanego systemu SCADA/HMI TRACE MODE 6, przeznaczonym do uruchamiania stacji roboczych w systemach nadzoru.

Możliwości nowego modułu LinRTM:

 • zbieranie danych z urządzeń IO przez wbudowane drivery komunikacyjne, także przez Ethernet
 • podstawowe przetwarzanie danych - filtrowanie, skalowanie, kontrola zakresu itp
 • sterowanie procesem przy użyciu algorytmów utworzonych w językach programowania standardu IEC 61131-3
 • wizualizacja informacji na trendach i ekranach HMI
 • alarmy
 • klienci HMI

LinRTM jest programowany w standardowym środowisku projektowym TRACE MODE dla Windows i może być uruchomiony w czasie rzeczywistym w systemie operacyjnym Linux. Głównym systemem operacyjnym dla LinRTM jest Linux openSUSE 12.1 + (http://www.opensuse.org/). scada na linuxaLinRTM nie został przetestowany w pełni na pozostałych wersjach Linuxa, aczkolwiek wstępne próby wskazują na możliwość uruchomienia go także na wersjach Ubuntu i Fedora.

LinRTM może być częścią rozproszonego systemu sterowania opartego o oprogramowanie TRACE MODE 6 lub pojedynczą stacją roboczą. LinRTM jest dostępny tylko w profesjonalnej wersji TRACE MODE.

Funkcjonalność LinRTM w porównaniu do standardowych modułów runtime pracujących w systemie Windows jest nieco ograniczona. LinRTM może być ciekawym rozwiązaniem dla użytkowników tworzących systemy sterowania dla przedsiębiorstw pracujących na oprogramowaniu Linux.

 

TOP NEWS

Oprogramowanie TRACEMODE SCADA/HMI dla zbiornika biogazu

Firma TEST wykonała oprogramowanie SCADA dla zbiornik biogazu zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Elblągu. Inwestorem było Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.

Firma Test jest autoryzowanym integratorem systemów Adastra w Polsce.

Nadzór nad poprawnością pracy całego systemu sprawuje oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE.  Zostało ono zainstalowane na komputerze w dyspozytorni i daje obsłudze możliwość podglądu aktualnych wartości związanych ze stanem zbiornika takich jak...

SCADA TRACE MODE automatyki windy w Kobierzycach pod Wrocławiem

Firma TEST (Elbląg, Polska) wykorzystała oprogramowanie SCADA TRACE MODE w systemie nadzoru elewatorów zbożowych w Kobierzycach pod Wrocławiem.

Generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na modernizacji systemu sterowania linią produkcyjną była firma Malinowski Automatyka Przemysłowa, natomiast inwestorem MAŁPOLSKA HODOWLA ROŚLIN HBP Sp. z o.o.

Nadzór nad pracą poszczególnych urządzeń sprawują dwa sterowniki FATEK Fbs-60MCR2-AC wymieniające dane między sobą po protokole czasu rzeczywistego ... 

SCADA TRACE MODE steruje linią do produkcji wyrobów torfowych

Firma Test z Elbląga (Polska) wykonała system sterowania linią do produkcji wyrobów torfowych w zakładzie produkcyjnym „Rucianka” należącym do firmy Hollas Sp. z o.o.

Nowy system został zbudowany w oparciu o oprogramowanie TRACE MODE oraz moduły ADAM firmy Advantech.

Witamy na naszej stronie!

Witamy Państwa na naszej stronie w języku polskim. Jednocześnie prosimy o cierpliwość, gdyż ze względu na wielkość serwisu, niektóre jego części nie zostały jeszcze przetłumaczone. Mamy nadzieję, że strona pomoże Państwu zapoznać się z systemem TRACE MODE i jego możliwościami.  

SCADA TRACE MODE wykorzystana do sterowania procesami przetwarzania łupka naftowego w największej europejskiej firmie działającej w tej branży

Viru RMT Ou (Estonia, EU), Autoryzowany integrator systemów firmy AdAstrA Research Group wykonała modernizację systemu sterowania retortą, 1000-tonowego generatora gazowego , niezbędnego w głównym procesie technologicznym firmy VKG Oil.

VKG Oil jest największą firmą przetwarzającą łupki naftowe w Europie, skupia się głównie na ich obróbce termicznej. 1,4 miliona ton łupka naftowego jest przetwarzanych  rocznie. Firma produkuje różnego rodzaju oleje opałowe, charakteryzujące się niską lepkością.

Zwrot nakładów poniesionych na modernizację systemu sterowania generatorem gazowym, w oparciu o oprogramowanie SCADA TRACE MODE osiągnięto poprzez...

TRACE MODE Data Center zapewnia dostęp do systemów sterowania za pomocą sieci lub telefonii komórkowej

AdAstrA Research Group  wypuściła na rynek nowy moduł SCADA TRACE MODE runtime,  TRACE MODE Data Center, zapewniający zdalny dostęp do informacji o systemie kontrolnym w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki-web przez Internet/Intranet lub sieci bezprzewodowej (GSM, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth).

Ten całkowicie nowy produkt ma sprostać oczekiwaniom klientów korporacyjnych TRACE MODE szukających skonsolidowanych informacji z oddalonych od siebie systemów kontroli i zapewnić dostęp do tych informacji pracownikom w terenie, takim jak inżynierowie, szefowie produkcji i kadra zarządzająca.

LAST NEWS

TRACE MODE SCADA / HMI Sterowanie Wentylacja w Ryga handlowych oraz Office Center

Oparte Rygi firma Sia Rameda (Ryga, Łotwa) wykorzystał rosyjski wykonany oprogramowania TRACE MODE SCADA / HMI w celu opracowania systemu kontroli wentylacji, ogrzewania i instalacji chłodniczych w handlowych i biurowych centrum RD trzymając w Rydze (ulica Maskavas 240, Ryga , Łotwa).

Głównym celem tej pracy jest połączenie wszystkich urządzeń wentylacyjnych, agregatów chłodniczych i urządzeń grzewczych do centralnego komputera, systemu kontroli nadzoru w celu zapewnienia, okrągły zegar monitorowania urządzeń z jednego centrum.

Inżynierowie Sia Rameda zastąpiły stare ....

AdAstrA wydaje TRACE MODE 6.07

AdAstrA Support team ogłasza wydanie nowej wersji SCADA TRACE MODE 6.07.

TRACE MODE 6.07 posiada nowe narzędzia projektowania systemów pomiaru energii i automatyki budynków.
 
Począwszy od wersji 6.07, SCADA TRACE MODE oferuje uniwersalny sterownik, który obsługuje wiele protokołów używanych w różnych licznikach energii elektrycznej.

Poza tym wersja TRACE MODE 6.07 zawiera nowe elementy graficzne dla automatyki budynków i systemów pomiaru energii elektrycznej.

Nowy sprzedawca oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Polsce

Firma AdAstrA Research Group, Ltd podpisała nowe porozumienie o współpracy w zakresie dystrybucji oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Europie.

We wrześniu 2009 polska firma TEST Stanisław Gojlik uzyskała status Autoryzowanego dilera i stała się pierwszym dostawcą oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI na ciągle rozwijający się rynek automatyki przemysłowej w Polsce.

Film demonstracyjny: podłączanie Mitsubishi FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą protokołu Melsec

Sprawdź jak podłączyć Mitsubishi Melsec FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą wbudowanego sterownika na naszym nowym, darmowym filmie demonstracyjnym, dostępnym w trybie online.
W celu uruchomienia filmu....

Intel wykorzystał TRACE MODE SCADA/HMI do sterowania automatyką budynku biurowego

Firma Protect zastosowała TRACE MODE 6 SCADA/HMI do zarządzania systemami budynku w nowym biurowcu firmy Intel.

Pokrywając wszystkie biura high-tech Intela, ten zaawansowany system sterowania zarządza zasilaniem głównym oraz rezerwowym, kanalizacją, hydrauliką, zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz klimatyzacją.

System ten powstał w oparciu o hardware firm Advantech, Sauter , liczniki mocy S+S Regeltechnik, Jola, York, SAT 4TM oraz falowniki Schneider Electric.

SCADA/HMI TRACE MODE wersja 6.09 już dostępna

Adastra ogłosiła wydanie nowej wersji 6.09 oprogramowania SCADA/HMI/SOFTLOGIC TRACE MODE. Zalecanym systemem operacyjnym pozostaje Windows 7.

W wersji 6.09 pojawiły się nowe produkty oraz funkcje.

Wśród nowych produktów jest:

TRACE MODE Real Time Monitor dla systemu Linux - LinRTM

LinRTM 6 jest oprogramowaniem HMI zaprojektowanym do uruchomienia na komputerach PC. LinRTM jest programowany w standardowym środowisku projektowym TRACE MODE dla Windows i może być uruchomiony w czasie rzeczywistym w systemie operacyjnym Linux.

Micro TRACE MODE 6 dla xPAC-8000

Micro TRACE MODE 6 dla xPAC-8000 – nowy, wydajny moduł runtime dla sterowników przemysłowych xPAC-8000 działający na systemie operacyjnym Windows XP Embedded. Program odznacza się zwiększoną wydajnością, większą ilością obsługiwanych  kanałów IO, rozszerzonym zestawem driverów komunikacyjnych, które zawierają xPAC-8000 IO i wiele innych dla pozostałych sterowników, zdalnych wejść-wyjść, liczników energii itp. Micro TRACE MODE 6 dla xPAC-8000 obsługuje także interfejs OPC (klient).

Micro TRACE MODE może być programowany w przyjaznym środowisku projektowym TRACE MODE 6 IDE dla Windows (kupowany osobno), przy użyciu jednego z pięciu języków programowania standardu IEC 61131-3. W większości przypadków konfiguracja sterownika nie wymaga programowania. Główne algorytmy technologiczne i obliczeniowe są zawarte w programie jako gotowe do użycia bloczki.

Nowe funkcje wbudowanych driverów

◦Wydana została nowa wersja drivera do komunikacji ze sterownikami OMRON przez UDP.
◦Dodano nowe funkcje do „uniwersalnej wymiay danych z licznikami energii elektrycznej”. Teraz możliwa jest komunikacja z licznikami, które nie posiadają wbudowanego zegara.
◦W wersji 6.09 rozszerzono możliwości drivera typu T13:
◦dodano zapytania grupowe;
◦dodano dodatkowy parametr pozwalający na przetwarzanie formatu danych.
Nowe funkcje środowiska projektowego i uruchomieniowego

◦Przesyłanie archiwum do zewnętrznej bazy danych SQL. Dane które miałyby zostać zapisane w archiwach SIAD mogą być teraz przesyłane od razu do zewnętrznej bazy danych SQL przy użyciu interfejsu ODBC.
◦Dodano nowy kanał CALL.ROOT umożliwiający próbkowanie danych z różnych archiwów oraz generowanie dokumentów i plików
◦Przeglądarka Internet Explorer może być teraz używana do przeglądania plików HTML z poziomu RTM.


Modyfikacje

◦zmodyfikowano system synchronizacji w trybie hot standby, w szczególności:
◦ulepszono sterowanie redundancją.
◦ulepszono procedury synchronizacji.
◦zmniejszono obciążęnie sieci wynikacjące z synchronizacji.
◦ulepszono funkcje sterujące i monitorujące porty COM w węzłach redundantnych.
◦Zmodyfikowano silnik zapytań alarmu raportów. Ustawienia wymiany danych pomiędzy serwerami i konsolami znajdują się teraz w pliku konfiguracyjnym.
◦zmodyfikowano funkcję grupowego zapisu Modbus. Uruchomiono automatyczną transmisję zmieniających się argumentów kanałów do zapisu grupowego ChGroupReq typu INPUT.
◦Zmodyfikowano kanał CALL.RT_Statistics. Rozszerzono specyfikację statystycznego przetwarzania danych.
◦Rozszerzone funkcje kanału DifSnap odnośnie przetwarzania parametrów integer.
◦Dodano zmienną systemową @ Exit. RTM może być teraz zatrzymany poleceniem.
◦Dodano zmienną systemową @ Key_Code. Ta nowa funkcja umożliwia oprogramowaniu przetwarzanie sygnałów z 10-klawiszowej klawiatury i przesyłanie ich na wejście.
◦Znacząco przyspieszono przeglądanie tagów serwera OPC w przeglądarce w IDE.
◦Ulepszono możliwości debugowania przy użyciu errlock = errlockon = -> korzystając z okna komponentów oraz ERROR_SHOWON – w pliku *. Cnf.
◦Rozszerzone i ujednolicone informacje o stanie pracy węzła w oknie komponentów.
◦Ustandaryzowana diagnostyka kanałów CALL: informacje o błędach są wpisywane do atrybutu 240.
◦Biblioteki elementów użytkownika tmdevenv.tmul wersji basic i professional są umieszczone w różnych folderach. Pliki tmdevenv.tmul (różne formaty dla różnych wersji IDE) są umiesczone w folderze c: \ ProgramData \ AdAstra \ Trace Mode IDE 6 \ oraz c: \ ProgramData \ AdAstra \ Trace Mode IDE 6 Base \ (w Windows 7) lub w c \: Documents and Settings \ All Users \ Application Data \ AdAstra \ Trace Mode IDE 6 \ oraz c \: Documents and Settings \ All Users \ Application Data \ AdAstra \ Trace Mode IDE 6 Base \ (w systemie operacyjnym Windows XP). Aby użyć biblioteki elementów użytkownika, plik tmdevenv.tmul z podfolderu % TRACE MODE% \ LIB musi być przekopiowany do ww. lokalizacji. Rozszerzono i ujednolicono mechanizmy wymiany danych oraz diagnostyki do komunikacji ze sterownikami przy użyciu protokołów sieciowych. Dynamiczna, automatyczna redundancja sterowników dostępna jest z diagnostyką i przełączaniem adresów IP.


Uwaga! Niektóre funkcje nie są już obsługiwane

◦Wyświetlanie na ekranie kanałów 102 i 103 uniwersalnego mechanizmu wymiany danych z licznikami energii elektrycznej.
◦Bezpośredni eksport rezulatów próbkowania danych do pliku przez przypisanie do kanałów próbkującego wartości 0xfff1, 0xfff2 i 0xfff3.
◦Próbkowanie danych z archiwum gdy parametr jest <32.
◦Kanały CALL typu 18, 19, 26, 27, 28, 34.
◦Funkcje Output z SubNum> = 32000.


Poprawki

Real-time monitor

◦Przywrócono funkcję pozycjonowania ekranów pop-up w czasie rzeczywistym przez parametry 242 i 243.
◦Ulepszono niezawodność konfiguracji portu dla różnych urządzeń Modbus TCP.
◦Poprawiono jakość próbkowania danych kanału CALL.LocalList.
◦Wyeliminowano możliwość nieautoryzowanego zatrzymania RTM.
◦Zmodyfikowano próbkowanie danych archiwalnych oraz ich wyświetlanie na ekranie na lokalne jak i zdalne żądania.
◦Przywrócono przesyłanie wiadomości "Ostatni alarm" do ActiveX.


TRACE MODE Data Center

◦Wzrosła stabilność komunikacja a Data Center
◦Poprawiono błędne wyświetlanie danych na trendach archiwalnych.
◦Poprawiono zachowanie w krytycznej sytuacji gdy korzysta się z wykresów archiwalnych na dwóch ekranach jednocześnie.
◦Format wyświetlania jest powiązany z ustawionym formatem danego kanału.
◦Przywrócona została funkcja XOR w panelu sterowania.
◦Wyeliminowano konflikt pojawiający się gdy jednocześnie korzystało się z trendów na ekranie jak i w dokumentach.


Integrated Development Environment (IDE)

◦W elemencie "Cutout" wyeliminowano błąd przy jego reedycji.
◦Poprawiono zamianę elementów video w bibliotece.
◦Ulepszenia w bibliotece elementów użytkownika.


Nowe funkcje aktualizacji oprogramowania SCADA TRACE MODE 6.09

Uwaga! Począwszy od wersji 6.09, aktualizacje oprogramowania są dostępne tylko przez User Personal Account (aktualizacje są darmowe). Można pobrać tylko zarejestrowane oprogramowanie. Rejestracji programu dokonuje się również za pomocą user personal account.

TOP NEWS

Oprogramowanie TRACEMODE SCADA/HMI dla zbiornika biogazu

Firma TEST wykonała oprogramowanie SCADA dla zbiornik biogazu zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Elblągu. Inwestorem było Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.

Firma Test jest autoryzowanym integratorem systemów Adastra w Polsce.

Nadzór nad poprawnością pracy całego systemu sprawuje oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE.  Zostało ono zainstalowane na komputerze w dyspozytorni i daje obsłudze możliwość podglądu aktualnych wartości związanych ze stanem zbiornika takich jak...

SCADA TRACE MODE automatyki windy w Kobierzycach pod Wrocławiem

Firma TEST (Elbląg, Polska) wykorzystała oprogramowanie SCADA TRACE MODE w systemie nadzoru elewatorów zbożowych w Kobierzycach pod Wrocławiem.

Generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na modernizacji systemu sterowania linią produkcyjną była firma Malinowski Automatyka Przemysłowa, natomiast inwestorem MAŁPOLSKA HODOWLA ROŚLIN HBP Sp. z o.o.

Nadzór nad pracą poszczególnych urządzeń sprawują dwa sterowniki FATEK Fbs-60MCR2-AC wymieniające dane między sobą po protokole czasu rzeczywistego ... 

SCADA TRACE MODE steruje linią do produkcji wyrobów torfowych

Firma Test z Elbląga (Polska) wykonała system sterowania linią do produkcji wyrobów torfowych w zakładzie produkcyjnym „Rucianka” należącym do firmy Hollas Sp. z o.o.

Nowy system został zbudowany w oparciu o oprogramowanie TRACE MODE oraz moduły ADAM firmy Advantech.

Witamy na naszej stronie!

Witamy Państwa na naszej stronie w języku polskim. Jednocześnie prosimy o cierpliwość, gdyż ze względu na wielkość serwisu, niektóre jego części nie zostały jeszcze przetłumaczone. Mamy nadzieję, że strona pomoże Państwu zapoznać się z systemem TRACE MODE i jego możliwościami.  

SCADA TRACE MODE wykorzystana do sterowania procesami przetwarzania łupka naftowego w największej europejskiej firmie działającej w tej branży

Viru RMT Ou (Estonia, EU), Autoryzowany integrator systemów firmy AdAstrA Research Group wykonała modernizację systemu sterowania retortą, 1000-tonowego generatora gazowego , niezbędnego w głównym procesie technologicznym firmy VKG Oil.

VKG Oil jest największą firmą przetwarzającą łupki naftowe w Europie, skupia się głównie na ich obróbce termicznej. 1,4 miliona ton łupka naftowego jest przetwarzanych  rocznie. Firma produkuje różnego rodzaju oleje opałowe, charakteryzujące się niską lepkością.

Zwrot nakładów poniesionych na modernizację systemu sterowania generatorem gazowym, w oparciu o oprogramowanie SCADA TRACE MODE osiągnięto poprzez...

TRACE MODE Data Center zapewnia dostęp do systemów sterowania za pomocą sieci lub telefonii komórkowej

AdAstrA Research Group  wypuściła na rynek nowy moduł SCADA TRACE MODE runtime,  TRACE MODE Data Center, zapewniający zdalny dostęp do informacji o systemie kontrolnym w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki-web przez Internet/Intranet lub sieci bezprzewodowej (GSM, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth).

Ten całkowicie nowy produkt ma sprostać oczekiwaniom klientów korporacyjnych TRACE MODE szukających skonsolidowanych informacji z oddalonych od siebie systemów kontroli i zapewnić dostęp do tych informacji pracownikom w terenie, takim jak inżynierowie, szefowie produkcji i kadra zarządzająca.

LAST NEWS

Nowa wersja TRACE MODE 6 RTM dla Linuxa

Firma AdAstra wydała nowy moduł RTM pracujący na systemie operacyjnym Linux - LinRTM.

Real Time Monitor jest modułem uruchomieniowym zintegrowanego systemu SCADA/HMI TRACE MODE 6, przeznaczonym do uruchamiania stacji roboczych w systemach nadzoru.

Możliwości nowego modułu LinRTM ...

TRACE MODE SCADA / HMI Sterowanie Wentylacja w Ryga handlowych oraz Office Center

Oparte Rygi firma Sia Rameda (Ryga, Łotwa) wykorzystał rosyjski wykonany oprogramowania TRACE MODE SCADA / HMI w celu opracowania systemu kontroli wentylacji, ogrzewania i instalacji chłodniczych w handlowych i biurowych centrum RD trzymając w Rydze (ulica Maskavas 240, Ryga , Łotwa).

Głównym celem tej pracy jest połączenie wszystkich urządzeń wentylacyjnych, agregatów chłodniczych i urządzeń grzewczych do centralnego komputera, systemu kontroli nadzoru w celu zapewnienia, okrągły zegar monitorowania urządzeń z jednego centrum.

Inżynierowie Sia Rameda zastąpiły stare ....

AdAstrA wydaje TRACE MODE 6.07

AdAstrA Support team ogłasza wydanie nowej wersji SCADA TRACE MODE 6.07.

TRACE MODE 6.07 posiada nowe narzędzia projektowania systemów pomiaru energii i automatyki budynków.
 
Począwszy od wersji 6.07, SCADA TRACE MODE oferuje uniwersalny sterownik, który obsługuje wiele protokołów używanych w różnych licznikach energii elektrycznej.

Poza tym wersja TRACE MODE 6.07 zawiera nowe elementy graficzne dla automatyki budynków i systemów pomiaru energii elektrycznej.

Nowy sprzedawca oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Polsce

Firma AdAstrA Research Group, Ltd podpisała nowe porozumienie o współpracy w zakresie dystrybucji oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Europie.

We wrześniu 2009 polska firma TEST Stanisław Gojlik uzyskała status Autoryzowanego dilera i stała się pierwszym dostawcą oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI na ciągle rozwijający się rynek automatyki przemysłowej w Polsce.

Film demonstracyjny: podłączanie Mitsubishi FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą protokołu Melsec

Sprawdź jak podłączyć Mitsubishi Melsec FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą wbudowanego sterownika na naszym nowym, darmowym filmie demonstracyjnym, dostępnym w trybie online.
W celu uruchomienia filmu....

Intel wykorzystał TRACE MODE SCADA/HMI do sterowania automatyką budynku biurowego

Firma Protect zastosowała TRACE MODE 6 SCADA/HMI do zarządzania systemami budynku w nowym biurowcu firmy Intel.

Pokrywając wszystkie biura high-tech Intela, ten zaawansowany system sterowania zarządza zasilaniem głównym oraz rezerwowym, kanalizacją, hydrauliką, zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz klimatyzacją.

System ten powstał w oparciu o hardware firm Advantech, Sauter , liczniki mocy S+S Regeltechnik, Jola, York, SAT 4TM oraz falowniki Schneider Electric.

Aktualna wersja TRACE MODE 6.10.2. Uaktualnij teraz, za darmo!NEWS