Zaloguj się >>


PRODUKTY
Przegląd


CASE STUDIES
Overview

TRACE MODE 6 i T-FACTORY 6: wprowadzenie

TRACE MODE® 6 składa się z dwóch części, Integrated development environment (IDE), oraz grupa modułów runtime. IDE jest instalowane na PC projektanta i jest wykorzystywane do utworzenia zestawu plików zwanego projekt TRACE MODE.

Moduły runtime są wykorzystywane do uruchamiania projektów TRACE MODE® w czasie rzeczywistym. TRACE MODE IDE pozwala zrobić jednocześnie jeden projekt dla wielu modułów runtime, zwanych węzłami projektu. Tylko jeden węzeł projektu może być uruchomiony w jednym module runtime

TRACE MODE IDE zapewnia kompletny zestaw narzędzi do tworzenia zaawansowanych systemów sterowania np.:

  • human machine interface (SCADA/HMI);
  • rozproszone systemy sterowania;
  • przemysłowe bazy danych czasu rzeczywistego;
  • programy dla sterowników przemysłowych (SOFTLOGIC),

jak również do zarządzania produkcją:

  • enterprise asset management and maintenance automation (EAM);
  • human resource management (HRM);
  • manufacturing execution system (MES).

Moduły runtime do sterowania procesami i do zarządzania produkcją są różne. Do sterowania procesami (poziom SOFTLOGIC i SCADA/HMI) są zawarte w grupie modułów runtime TRACE MODE®, podczas gdy moduły runtime do zarządzania produkcją(poziom EAM, HRM, MES) – w grupie T-FACTORY.exe.

W sumie TRACE MODE® i T-FACTORY™ oferują rozwiązania do sterowania procesami w czasie rzeczywistym i do zarządzania produkcją, tworząc w ten sposób zintegrowaną platformę do automatyzacji produkcji.

TRACE MODE® 6 jest poręczny i łatwy w użyciu. Jednak architektura systemu została zaprojektowana do tworzenia dużych systemów informatycznych, które mogą zostać zastosowane na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa. Ogólna struktura systemu sterowania (SOFTLOGIC, SCADA/HMI), jaki może zostać zaprojektowany w TRACE MODE® 6 jest zaprezentowana na poniższym rysunku.

Poza tym, Integrated Development Environment może zostać wykorzystany do zarządzania produkcją, np. do tworzenia systemów manufacturing execution system (MES), human resource management (HRM) i enterprise asset management (EAM).

Ta wolność i potęga tworzenia jest wspierana przez zaawansowane technologie TRACE MODE®, które zwiększają produktywność projektantów.

Wśród nich:

Aktualna wersja TRACE MODE 6.10.2. Uaktualnij teraz, za darmo!NEWS