Zaloguj się >>


PRODUKTY


CASE STUDIES

AdAstrA wypuszcza nową, rewolucyjną wersję SCADA TRACE MODE 6.06!

AdAstrA wypuszcza na rynek nową wersję zintegrowanego systemu SOFTLOGIC-SCADA-MES-EAM-HRM, TRACE MODE 6.06, dostępną zarówno w wersji Professional jak i Base. Wersja 6.06 zawiera wiele nowych funkcji i technologii, które znacząco podnoszą wydajność i funkcjonalność SCADA TRACE MODE.

Nowe TRACE MODE 6.06 zawiera system czasu rzeczywistego,który został zoptymalizowany, aby poprawić parametry dynamiczne różnych modułów runtime TRACE MODE. Zaowocowało to lepszą wydajnością modułów RTM programu TRACE MODE, poprawą możliwości zarządzania wątkami, redukcją czasu odświeżania ekranu oraz szybszą nawigacją pomiędzy ekranami. Baza danych SIAD/SQL TRACE MODE działa teraz szybciej i zapewnia zwiększoną funkcjonalność, dzięki udostępnianiu danych zewnętrznym aplikacjom. Nowa wersja oferuje ulepszoną możliwość modyfikacji systemu sterowania w czasie rzeczywistym, zapewniając większą kontrolę nad osiami wykresów oraz krzywymi, jednocześnie zapewniając funkcję pozwalającą na przełączanie pomiędzy źródłami danych do wyświetlania ich interaktywnie. Monitory Real-Time w TRACE MODE zawierają teraz ulepszoną funkcję zarządzania objętością archiwów SIAD/SQL 6.  Nowa wersja zawiera specjalny mechanizm, który pozwala na interaktywny wybór kopii archiwum, z której dane mają zostać wyświetlone na ekranie w czasie rzeczywistym. System dokumentacji w TRACE MODE zawiera także nowe zaawansowane funkcje. Moduły RTM programu TRACE MODE posiadają teraz ulepszone funkcje uruchamiania zewnętrznych aplikacji.

Najnowsza wersja TRACE MODE zawiera nowe darmowe sterowniki do PLC i mierników energii oraz mechanizm do komunikacji ze sterownikami i miernikami poprzez telefon komórkowy jak i modemy GSM.

 Nowe oprogramowanie zawiera zaktualizowany protokół BacNet IP dostosowany do obsługi interfejsu klimatyzatorów Daikin. TRACE MODE oferuje obecnie funkcje I technologie pozwalające na szybkie opracowanie systemów zarządzania energią. Biblioteka FBD została rozszerzona o nowe bloki zintegrowanego sterowania urządzeniami.  TRACE MODE obsługuje już protokół GPRS do komunikacji pomiędzy węzłami systemu, serwerami I sterownikami. Poprzez redukcję czasu potrzebnego na skompilowanie projektu RTM, TRACE MODE poprawia teraz wydajność systemu przy opracowywaniu dużych systemów rozproszonych.

Wersja 6.06 zawiera także wiele innych uaktualnień i ulepszeń wymienionych poniżej.

Wersja 6.06 zawiera całkowicie nowe moduły TRACE MODE runtime:

 • Micro TRACE MODE GSM+ dla sterowników WinCon 8000 z obsługą GPRS . GSM RTM+ teraz także obsługuje GPRS;
 • OPC RTM+, Real-Time Monitor zawierający zintegrowany serwer OPC;
 • DocOPC RTM+, DocRTM+ zawierający zintegrowany serwer OPC;

Wersja 6.06 zawiera uaktualnienia dla wszystkich rodzajów oprogramowania w systemie TRACE MODE:

 • Integrated development environment (development system);
 • Real-time servers – RTM, RTM+, DocRTM+, Double Force RTM+;
 • NetLink Light console;
 • Micro TRACE MODE dla Windows CE;
 • Global documentation servers;
 • Global loggers;
 • TRACE MODE Data Center;

UWAGA! Moduły Micro TRACE MODE dla DOS będą dostępne później. Dlatego będzie można konwertować projekty zawierające węzły Micro TRACE MODE DOS do wersji 6.06 tylko wtedy gdy uaktualnienia do takiego modułu będą dostępne. Poinformujemy o tym fakcie za pomocą dodatkowego ogłoszenia.

Nowe funkcje w Integrated Development Environment (Development System)

Development system posiada teraz skrócony czas kompilacji projektów RTM. W tym celu system obsługuje 2 CPU na platformach wieloprocesorowych. Dodaliśmy także funkcję, która pozwala na kompilację tylko części projektu w przypadku wprowadzenia tylko niewielkich zmian, co zdecydowanie skraca czas oczekiwania przy opracowywaniu dużych projektów.

UWAGA! Upewnij się, że sprawdziłeś i zmieniłeś ustawienia początkowe w development system (Export Parameters w zakładce Save for RTM). W przeciwnym wypadku niektóre zmiany nie zostaną wyeksportowane po edycji.

 • Do HMI Editor dodano polecenie Center, które automatycznie wyśrodkowuje dowolne elementy wielkości pełnego ekranu.
 • HMI Editor zawiera także nową funkcję, która umożliwia wybór koloru mrugania elementu.
 • Ulepszenia dokonane w Document Template Editor obejmują:
  • Ulepszone formatowanie tabeli;
  • Nowe style wyświetlania krzywych na wykresie;
  • Przywrócenie możliwości eksportu danych typu integer do tabeli z archiwalnymi danymi;
 • Szybsze połączenie pomiędzy SQL Request Wizard i MS SQL Server.
 • Zmodyfikowane modele dla obiektów pierwszego stopnia, zawory, silniki.
 • Zmodyfikowane bloki funkcjonalne LALR, PRIOR, ZDV, KLP, IREG, MOTOR i SBRK.
 • Nowe bloki funkcjonalne PW, UPW, TSR, BSR i VLV.
 • Argument editor zawiera teraz nowe pole: Encoding.

Nowe funkcje w Real-Time Monitor

Interfejs graficzny Real-time

 • Możesz teraz interaktywnie zapisać swój ekran graficzny do plik w czasie rzeczywistym (za pomocą atrybuty 254 kanału, który wywołuje ten ekran), co pozwala robić zdjęcia ekranu i wykresów kiedykolwiek chcesz.
 • Element graficzny wykres pozwala teraz połączyć zakres osi czasu do argumentów typu INPUT, zwiększając tym samym elastyczność w kwestii zarządzania parametrami wykresu, poprzez umożliwienie dostosowania ich do zmieniających się parametrów procesu.
 • OKNO RTM EVENT pozwala przeglądać Logger błędów.
 • Menu RTM zawiera teraz polecenia wymienione poniżej:
  • Przełączanie aktywnych argumentów ekranu do różnych kanałów węzła co umożliwi dynamiczne i interaktywne przełączanie pomiędzy dowolnymi źródłami danych, w celu wyświetlenia ich;
  • Tworzenie i zarządzanie kopiami archiwum. Wybierz interaktywnie kopię archiwum i wyświetl jej zawartość.
  • Ukrywanie wszystkich ukrytych powłok;
 • Możesz teraz sterować widocznością powłok;
 • Element graficzny EVENTS zawiera teraz rozszerzone możliwości:
  • Możesz teraz przesyłać dowolne wiadomości potwierdzenia zdarzenia do tabeli zdarzeń do (plik i GI);
  • Możesz teraz przenosić zdarzenia poprzez kanały HEX i FLOAT (bez stosów) do tabeli zdarzeń.
 • System oferuje teraz ulepszone funkcje wyświetlania wartości na ekranie. Możesz teraz przypisać kolory i status do jakiegokolwiek wskaźnika graficznego TRACE MODE, gdy parametry na które nałożono maskę mają określone wartości.
 • System dostarcza teraz możliwość sterowania nakładkami multi-GI. Można określić tryb sterowania przy starcie RTM: wszystkie GI lub tylko górne.

System Real-Time

 • Struktura wątków i przeliczania kanałów została zmodyfikowana.
 • Dodaliśmy nowe wątki i podzieliliśmy kilka istniejących. RTM posiada teraz specjalny wątek monitorujący inne wątki. Te nowe możliwości usprawniają dynamiczne wykorzystanie zasobów RTM i wykorzystanie dodatkowych narzędzi do monitorowania wykorzystania RTM.
 • RTM zawiera teraz nowe i ulepszone typy okresów przeliczania kanałów:
  • Okres przeliczania OWN THREAD – umożliwia działanie dużych aplikacji w tle;
  • Nowe okresy przeliczania CALC EXE, FAST EXE, IDLE EXE – Redukują zasoby potrzebne do obsługi kanałów typu OUT, które są uruchamiane rzadko;
  • Okres przeliczania FAST – Może być teraz stosowany we wszystkich kanałach;
 • System posiada teraz więcej opcji przy konfigurowaniu plików *.cnf. Dodatki zawierają w szczególności, możliwości sterowania intensywnością obliczeń wątku, buforowaniem funkcji powiązanych z raportem alarmów, zasobami i diagnostyką.
 • TRACE MODE zawiera teraz ulepszone funkcje synchronizacji przy starcie system dla węzła typu klient w systemach klient-serwer. Flaga synchronizacji automatycznie synchronizuje bufory Raportu Alarmów i stos kanałów Event we wszystkich węzłach NetLink Light w czasie uruchomienia.
 • RTM może teraz automatycznie czytać dodatkowe argumenty ze zdalnych węzłów przy pomocy kanałów RemArg i EvReg.
 • Ulepszenia kanału User to:
  • Nowy atrybut „Wyłącz przeglądanie archiwalnych danych”;
  • Nowy atrybut „Dostęp do wszystkich GI i ekranów z kodem dostępu 0”;
  • Nowe opcje pozwalające zdalnie przydzielać i odbierać prawa użytkownikom;
 • Ulepszenia kanału Event obejmują:
  • Nowe funkcje pozwalające zapisać wiadomości kanału (jako dodatkowe w stosunku do wygenerowanych przez kanał Event) do Raportu Alarmów powiązanego z tym kanałem;
  • Nowa funkcja, która sumuje zdarzenia będące w grupie poprzez posiadanie wspólnego fragmentu atrybutu ENCODING;

 • · Ulepszenia kanału CALL:
  • CALL.8:
   • Nowe funkcje, które pozwalają generować standardowy lub zaawansowany zestaw instrukcji Modbus;
   • Rozszerzona lista możliwości diagnozowania wewnętrznych wątków, interfejsów sieciowych i statusu węzłów;
   • Nowe funkcje pozwalające sterować ekranami pop-up;
   • Dodatkowe możliwości przełączania argumentów ekranu;
   • Nowa funkcja pozwalająca eksportować dane z archiwum SIAD/SQL do plików różnych formatów, np.:
    • TXT (tekstowy);
    • AVB (binarny) – do przeglądania w Event logger;
    • HTML;
    • XML;
    • Format archiwum SIAD.9.2;
    • Bez eksportowania do pliku (próbkowanie w pamięci).
  • CALL.10-11 – obsługuje teraz operacje z atrybutami “bit pair”, “nibble” i „byte”.
  • CALL.12-14 – Dostarcza funkcję, która automatycznie kontroluje wartości graniczne kanału, aby wychwycić nieważne dane;
  • CALL.15:
   • Nowa funkcja pozwalająca analizować nieważne dane przy sumowaniu wartości;
   • Możliwość dodawania wektorów;
   • Nowe funkcje przetwarzania logicznego.
  • CALL.16 – Rozszerzona lista filtrów do przetwarzania kanału;
  • CALL.33 – Możliwość używania operacji wektorowych z atrybutami kanału;
  • CALL.47-48:
   • Udoskonalono funkcję umożliwiającą automatyczną generację interwału czasowego dla pobieranych danych z indywidualnego archiwum;
   • Nowy filtr, który można użyć, aby przypisać archiwa rozmieszczone w grupie;
   • Nowy mechanizm time-out, który zwiększa niezawodność archiwów rozmieszczonych w grupie.
  • CALL.50 – Nowa funkcja pozwalająca dynamicznie zarządzać i sterować sekwencją wykonywania programu.
  • CALL.57:
   • Nowe formaty eksportu plików:
   • HTML i XML. Nowa funkcja, która pozwala eksportować dane z archiwum przy użyciu modelu.
  • CALL.58 – Rozszerzone możliwości wywoływania zewnętrznych aplikacji z poziomu TRACE MODE RTM. Zawiera nowe funkcje, które pozwalają generować linię poleceń i używać klawiszy uruchamiających zewnętrzne aplikacje.
  • CALL.59 – Zawiera nowy mechanizm przechowywania i wyświetlania dowolnych archiwów wektorowych na wykresach archiwum.
   Ulepszone funkcje diagnostyczne i zarządzania wątkami w czasie rzeczywistym(@RTM_Parameter).
 •  Nowa funkcja pozwalająca określić jak pliki dźwiękowe mają być odtwarzane - @Sound_File z lub bez czyszczenia kolejki.
 • Ulepszona funkcja pozwalająca na wykorzystanie TRACE MODE RTM w kombinacji z dowolnymi systemami telemechanicznymi opartymi na modemach. RTM zawiera teraz możliwość wykrywania węzła przy podłączeniu wielu modemów.
 • Możliwość generowania i zarządzania kopiami archiwów SIAD / SQL 6 (@q_SIAD_Q i @Copy_SIAD).
 • Nowa funkcja pozwalająca na zarządzanie przeładowywaniem szablonu raportu w czasie rzeczywistym.
 • Można zapisywać obraz ekranu w dowolnej chwili jak również generować plik zdarzeń.
 • Ulepszone funkcje diagnostyki w czasie rzeczywistym:
  • Okno “Show Profiler Components” zawiera więcej informacji;
  • Analiza statystyczna ruchu w protokole Modbus TCP/IP przez urządzenie jest już dostępna;
  • Wielokanałowa diagnostyka przy podłączaniu wielu modemów jest teraz dostępna;
  • Można już diagnozować realny cykl przetwarzania różnych wątków kanałów.
 • Ulepszona funkcja diagnozowania połączenia pomiędzy poszczególnymi węzłami w systemie rozproszonym.

UWAGA!  Procedura re-mapping została usunięta ze wszystkich RTM, za wyjątkiem RTM dla DOS. Jeżeli posiadasz jakikolwiek węzeł wykorzystujący re-mapping, powinieneś przekonwertować archiwum SIAD przy użyciu odpowiedniego profilera bez grafiki.

Aby sprawdzić czy potrzebujesz przekonwertować projekt:

 • Uruchom węzeł sterowany przez ten RTM przy użyciu biblioteki debugujące dllRTM32_e.dll.
 • Jeżeli protokół węzła zawiera ciąg znaków zawierający wyrazy “Use remap”, powinieneś przekonwertować swoje archiwa.

Nowe darmowe sterowniki urządzeń

Wersja 6.06 zawiera nowe darmowe sterowniki dla urządzeń I/O (sterowniki, mierniki, wskaźniki, itp.) i ulepszone funkcje dla wbudowanych sterowników:

 • Obsługuje mierniki energii elektrycznej CE301, CE303, CE304 firmy Energomera;
 • Obsługuje regulatory temperatury objętości gazu TC210 i TC215;
 • Obsługuje mierniki energii elektrycznej PSC-3TM.05M i PSC-3TM.05D firmy Frunze Plant w Nizhniy Novgorod;
 • Obsługuje mierniki energii elektrycznej A1200 ALFA i A100C firmy Elster;
 • Ulepszone sterowniki dla Hitachi H20, H200, H250, H252, H300, H700;
  Możesz już podzielić obsługę protokołu Modbus TCP/IP na 3 wątki, aby zwiększyć prędkość i niezawodność komunikacji za pomocą tego protokołu.
 • Ulepszony protokół BacNet IP przystosowany do obsługi interfejsu klimatyzatorów Daikin.
  Nowy pojedynczy mechanizm do komunikacji dial-up za pomocą modemu konwencjonalnego i GPS, przez protokoły DCS i Modbus RTU, oraz sterowniki typu T11.

Nowe funkcje w Data Center

Przeprowadziliśmy szereg pomiarów, aby zwiększyć bezpieczeństwo działania Data Center przez Internet:

 • Adjusted time out  for proxy server disconnection in time of no data transmission was launched;
 • Ulepszono zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem;
 • Dodano funkcję data mapping na wykresach;

Zweryfikowano wszystkie wymagania system. Nowe wymagania dostępne są w e-shop.
 
TRACE MODE wersje 6.06 została w pełni przetestowana przez departament QA firmy AdAstra zgodnie ze standardem ISO 9001:2000. TRACE MODE wersje 6.06 była testowana na systemach operacyjnych Windows XP i Vista. Z powodu wycofania się firmy Microsoft ze sprzedaży oprogramowania Windows 2000, począwszy od wersji 6.06. TRACE MODE nie będzie testowany na tym systemie operacyjnym.

Wersja 6.06. dostępna jest do pobrania w zakładce Pomoc na naszej stronie.

Wersja komercyjna 6.06
Wersja darmowa 6.06

UWAGA! Przed uaktualnieniem TRACE MODE, nie zapomnij zapisać kopii development system i projektów w poprzedniej wersji!
Zapraszamy do zadawania pytań na http://forum.tracemode.com/


 

TOP NEWS

Oprogramowanie TRACEMODE SCADA/HMI dla zbiornika biogazu

Firma TEST wykonała oprogramowanie SCADA dla zbiornik biogazu zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Elblągu. Inwestorem było Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.

Firma Test jest autoryzowanym integratorem systemów Adastra w Polsce.

Nadzór nad poprawnością pracy całego systemu sprawuje oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE.  Zostało ono zainstalowane na komputerze w dyspozytorni i daje obsłudze możliwość podglądu aktualnych wartości związanych ze stanem zbiornika takich jak...

SCADA TRACE MODE automatyki windy w Kobierzycach pod Wrocławiem

Firma TEST (Elbląg, Polska) wykorzystała oprogramowanie SCADA TRACE MODE w systemie nadzoru elewatorów zbożowych w Kobierzycach pod Wrocławiem.

Generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na modernizacji systemu sterowania linią produkcyjną była firma Malinowski Automatyka Przemysłowa, natomiast inwestorem MAŁPOLSKA HODOWLA ROŚLIN HBP Sp. z o.o.

Nadzór nad pracą poszczególnych urządzeń sprawują dwa sterowniki FATEK Fbs-60MCR2-AC wymieniające dane między sobą po protokole czasu rzeczywistego ... 

SCADA TRACE MODE steruje linią do produkcji wyrobów torfowych

Firma Test z Elbląga (Polska) wykonała system sterowania linią do produkcji wyrobów torfowych w zakładzie produkcyjnym „Rucianka” należącym do firmy Hollas Sp. z o.o.

Nowy system został zbudowany w oparciu o oprogramowanie TRACE MODE oraz moduły ADAM firmy Advantech.

Witamy na naszej stronie!

Witamy Państwa na naszej stronie w języku polskim. Jednocześnie prosimy o cierpliwość, gdyż ze względu na wielkość serwisu, niektóre jego części nie zostały jeszcze przetłumaczone. Mamy nadzieję, że strona pomoże Państwu zapoznać się z systemem TRACE MODE i jego możliwościami.  

SCADA TRACE MODE wykorzystana do sterowania procesami przetwarzania łupka naftowego w największej europejskiej firmie działającej w tej branży

Viru RMT Ou (Estonia, EU), Autoryzowany integrator systemów firmy AdAstrA Research Group wykonała modernizację systemu sterowania retortą, 1000-tonowego generatora gazowego , niezbędnego w głównym procesie technologicznym firmy VKG Oil.

VKG Oil jest największą firmą przetwarzającą łupki naftowe w Europie, skupia się głównie na ich obróbce termicznej. 1,4 miliona ton łupka naftowego jest przetwarzanych  rocznie. Firma produkuje różnego rodzaju oleje opałowe, charakteryzujące się niską lepkością.

Zwrot nakładów poniesionych na modernizację systemu sterowania generatorem gazowym, w oparciu o oprogramowanie SCADA TRACE MODE osiągnięto poprzez...

TRACE MODE Data Center zapewnia dostęp do systemów sterowania za pomocą sieci lub telefonii komórkowej

AdAstrA Research Group  wypuściła na rynek nowy moduł SCADA TRACE MODE runtime,  TRACE MODE Data Center, zapewniający zdalny dostęp do informacji o systemie kontrolnym w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki-web przez Internet/Intranet lub sieci bezprzewodowej (GSM, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth).

Ten całkowicie nowy produkt ma sprostać oczekiwaniom klientów korporacyjnych TRACE MODE szukających skonsolidowanych informacji z oddalonych od siebie systemów kontroli i zapewnić dostęp do tych informacji pracownikom w terenie, takim jak inżynierowie, szefowie produkcji i kadra zarządzająca.

LAST NEWS

Nowa wersja TRACE MODE 6 RTM dla Linuxa

Firma AdAstra wydała nowy moduł RTM pracujący na systemie operacyjnym Linux - LinRTM.

Real Time Monitor jest modułem uruchomieniowym zintegrowanego systemu SCADA/HMI TRACE MODE 6, przeznaczonym do uruchamiania stacji roboczych w systemach nadzoru.

Możliwości nowego modułu LinRTM ...

TRACE MODE SCADA / HMI Sterowanie Wentylacja w Ryga handlowych oraz Office Center

Oparte Rygi firma Sia Rameda (Ryga, Łotwa) wykorzystał rosyjski wykonany oprogramowania TRACE MODE SCADA / HMI w celu opracowania systemu kontroli wentylacji, ogrzewania i instalacji chłodniczych w handlowych i biurowych centrum RD trzymając w Rydze (ulica Maskavas 240, Ryga , Łotwa).

Głównym celem tej pracy jest połączenie wszystkich urządzeń wentylacyjnych, agregatów chłodniczych i urządzeń grzewczych do centralnego komputera, systemu kontroli nadzoru w celu zapewnienia, okrągły zegar monitorowania urządzeń z jednego centrum.

Inżynierowie Sia Rameda zastąpiły stare ....

AdAstrA wydaje TRACE MODE 6.07

AdAstrA Support team ogłasza wydanie nowej wersji SCADA TRACE MODE 6.07.

TRACE MODE 6.07 posiada nowe narzędzia projektowania systemów pomiaru energii i automatyki budynków.
 
Począwszy od wersji 6.07, SCADA TRACE MODE oferuje uniwersalny sterownik, który obsługuje wiele protokołów używanych w różnych licznikach energii elektrycznej.

Poza tym wersja TRACE MODE 6.07 zawiera nowe elementy graficzne dla automatyki budynków i systemów pomiaru energii elektrycznej.

Nowy sprzedawca oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Polsce

Firma AdAstrA Research Group, Ltd podpisała nowe porozumienie o współpracy w zakresie dystrybucji oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Europie.

We wrześniu 2009 polska firma TEST Stanisław Gojlik uzyskała status Autoryzowanego dilera i stała się pierwszym dostawcą oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI na ciągle rozwijający się rynek automatyki przemysłowej w Polsce.

Film demonstracyjny: podłączanie Mitsubishi FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą protokołu Melsec

Sprawdź jak podłączyć Mitsubishi Melsec FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą wbudowanego sterownika na naszym nowym, darmowym filmie demonstracyjnym, dostępnym w trybie online.
W celu uruchomienia filmu....

Intel wykorzystał TRACE MODE SCADA/HMI do sterowania automatyką budynku biurowego

Firma Protect zastosowała TRACE MODE 6 SCADA/HMI do zarządzania systemami budynku w nowym biurowcu firmy Intel.

Pokrywając wszystkie biura high-tech Intela, ten zaawansowany system sterowania zarządza zasilaniem głównym oraz rezerwowym, kanalizacją, hydrauliką, zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz klimatyzacją.

System ten powstał w oparciu o hardware firm Advantech, Sauter , liczniki mocy S+S Regeltechnik, Jola, York, SAT 4TM oraz falowniki Schneider Electric.

Aktualna wersja TRACE MODE 6.10.2. Uaktualnij teraz, za darmo!NEWS