Zaloguj się >>


PARTNERZY

Nowy sprzedawca oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Polsce

Firma AdAstra Research Group, Ltd podpisała nowe porozumienie o współpracy w zakresie dystrybucji oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Europie.

We wrześniu 2009 polska firma TEST Stanisław Gojlik uzyskała status Autoryzowanego dilera i stała się pierwszym dostawcą oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI na ciągle rozwijający się rynek automatyki przemysłowej w Polsce.
Przed podpisaniem porozumienia polska firma przeszkoliła inżynierów w Autoryzowanym centrum TRACE MODE w Moskwie.

TRACE MODE jest rosyjskim numerem 1 wśród oprogramowania SCADA/HMI. Posiada darmowe sterowniki do ponad 2300 PLC i urządzeń I/O, została użyta do stworzenia ponad 30000 aplikacji w kluczowych gałęziach przemysłu. Oprogramowanie dostępne jest w języku angielskim, rosyjskim oraz chińskim na całym świecie, dzięki sieciom partnerskim, składającym się z ponad 140 integratorów systemów, dilerów oraz dystrybutorów.

TOP NEWS

Oprogramowanie TRACEMODE SCADA/HMI dla zbiornika biogazu

Firma TEST wykonała oprogramowanie SCADA dla zbiornik biogazu zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Elblągu. Inwestorem było Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.

Firma Test jest autoryzowanym integratorem systemów Adastra w Polsce.

Nadzór nad poprawnością pracy całego systemu sprawuje oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE.  Zostało ono zainstalowane na komputerze w dyspozytorni i daje obsłudze możliwość podglądu aktualnych wartości związanych ze stanem zbiornika takich jak...

LAST NEWS

TRACE MODE SCADA / HMI Sterowanie Wentylacja w Ryga handlowych oraz Office Center

Oparte Rygi firma Sia Rameda (Ryga, Łotwa) wykorzystał rosyjski wykonany oprogramowania TRACE MODE SCADA / HMI w celu opracowania systemu kontroli wentylacji, ogrzewania i instalacji chłodniczych w handlowych i biurowych centrum RD trzymając w Rydze (ulica Maskavas 240, Ryga , Łotwa).

Głównym celem tej pracy jest połączenie wszystkich urządzeń wentylacyjnych, agregatów chłodniczych i urządzeń grzewczych do centralnego komputera, systemu kontroli nadzoru w celu zapewnienia, okrągły zegar monitorowania urządzeń z jednego centrum.

Inżynierowie Sia Rameda zastąpiły stare ....

Aktualna wersja TRACE MODE 6.10.2. Uaktualnij teraz, za darmo!NEWS