Zaloguj się >>


PARTNERZY

Oprogramowanie TRACEMODE SCADA/HMI dla zbiornika biogazu

Test ElblagFirma TEST wykonała oprogramowanie SCADA dla zbiornik biogazu zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Elblągu. Inwestorem było Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.

TEST wykonał dla ww. inwestycji prace z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki. Szafy sterownicze zostały wyposażone w sterowniki firmy GE Intelligent Platforms oraz panele operatorskie Astraada.

Nadzór nad poprawnością pracy całego systemu sprawuje oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE.  Zostało ono zainstalowane na komputerze w dyspozytorni i daje obsłudze możliwość podglądu aktualnych wartości związanych ze stanem zbiornika takich jak: stopień wypełnienia, ciśnienie czy też ewentualny wyciek gazu. Firma Test jest autoryzowanym integratorem systemów Adastra w Polsce.

Miasto Elbląg jest polskim liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym biogazu i biomasy.
Biogaz (metan) produkowane w Elblągu wodociągowej i ścieków służy do następujących celów:

  • ogrzewania budynku;
  • jako źródło ciepła dla procesów przemysłowych (ogrzewanie obiektów przemysłowych);
  • do produkcji energii elektrycznej.

Lokalne firmy energetyczne są skłonni do zakupu biopaliw z różnych producentów, w tym nawet w prywatnych gospodarstwach domowych. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. zoo. Jest wśród dostawców ekologicznych biopaliw.

Recyklingu odpadów do produkcji biogazu odbywa się w specjalnie szczelnym pojemniku. Surowiec jest mieszany z innymi składnikami, takimi jak suszone trawy, wiórów i odpadów organicznych. Mieszaninę energicznie mieszano za pomocą specjalnego urządzenia. Rozkładu substancji organicznych w wyniku fermentacji hydrodynamiczny spowodowane istotne aktywności bakterii beztlenowych, mieszaniny gazów. Znaczna część mieszaniny metanu (60%), z tym, że wytwarza ditlenek węgla (35%) i kilka innych związków chemicznych. Substancje organiczne stosuje się odpady w przedsiębiorstwie jako nawóz.

Wszystkie dane zapisywane są do przemysłowej bazy danych SIAD, dzięki czemu jest możliwość przeglądania ich na wykresach lub w postaci raportów. Stany alarmowe także są rejestrowane i dostępne do podglądu na bieżąco lub w postaci raportu w formacie html.

W projekcie wykorzystano licencję SCADA/HMI DocRTM TRACEMODE+, czyli standardowy moduł oprogramowania TRACE MODE dla projektów ,w których wymagane jest wykorzystanie przemysłowej bazy danych oraz raportowanie.

Zastosowanie oprogramowania TRACE MODE pozwoliło obniżyć koszt wdrożenia oprogramowania SCADA dwa do trzech razy (w porównaniu do produktów konkurencyjnych tej samej klasy).

 

TOP NEWS
LAST NEWS

TRACE MODE SCADA / HMI Sterowanie Wentylacja w Ryga handlowych oraz Office Center

Oparte Rygi firma Sia Rameda (Ryga, Łotwa) wykorzystał rosyjski wykonany oprogramowania TRACE MODE SCADA / HMI w celu opracowania systemu kontroli wentylacji, ogrzewania i instalacji chłodniczych w handlowych i biurowych centrum RD trzymając w Rydze (ulica Maskavas 240, Ryga , Łotwa).

Głównym celem tej pracy jest połączenie wszystkich urządzeń wentylacyjnych, agregatów chłodniczych i urządzeń grzewczych do centralnego komputera, systemu kontroli nadzoru w celu zapewnienia, okrągły zegar monitorowania urządzeń z jednego centrum.

Inżynierowie Sia Rameda zastąpiły stare ....

Nowy sprzedawca oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Polsce

Firma AdAstrA Research Group, Ltd podpisała nowe porozumienie o współpracy w zakresie dystrybucji oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Europie.

We wrześniu 2009 polska firma TEST Stanisław Gojlik uzyskała status Autoryzowanego dilera i stała się pierwszym dostawcą oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI na ciągle rozwijający się rynek automatyki przemysłowej w Polsce.

TRACE MODE SCADA / HMI Sterowanie Wentylacja w Ryga handlowych oraz Office Center

Oparte Rygi firma Sia Rameda (Ryga, Łotwa) zakończyła w nową fazę realizacji systemu kontroli wentylacji, ogrzewania i instalacji chłodniczych w handlowych i biurowych centrum RD trzymając w Rydze (ulica Maskavas 240, Ryga, Łotwa).

Centrum handlowe i biurowe RD Gospodarstwo znajduje się w pobliżu centrum Rygi i ma dobrą infrastrukturę. Zawiera biura wielu znanych łotewskich przemysłowych, transportu, firm telekomunikacyjnych i banków, centrum fitness i wielu sklepów, w tym RD Electronics, największego sklepu łańcucha elektroniki na Łotwie. .

Inżynierowie Sia Rameda używali oprogramowania TRACE MODE SCADA / HMI (Adastra, Moskwa, Rosja) na rozwój systemu nadzoru dla AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA budynku (wentylacji, chłodzenia i ogrzewania).Głównym celem tej pracy jest połączenie wszystkich urządzeń wentylacyjnych, agregatów chłodniczych i urządzeń grzewczych do centralnego komputera, systemu kontroli nadzoru w celu zapewnienia, okrągły zegar monitorowania urządzeń z jednego centrum.

Inżynierowie Sia Rameda zastąpiła starą węzłów cieplnych z nowym DANFOSS - zer Danfoss ECL210/310. Przestarzałe sterowniki maszyn wentylacyjnych zostały również zdemontować i podstawiony nowoczesne szwedzkie kontrolery REGIN Corrigo. Dodatkowe czujniki temperatury i moduły ICP DAS IO zostały zamontowane zbyt.Rezultatem jest możliwość sterowania pracą wszystkich urządzeń wentylacyjnych, agregatów i urządzeń grzewczych z centralnym serwerem z TRACE MODE HMI.

Prawdziwe dane czasowe dotyczące funkcjonowania systemów wentylacji, chłodzenia i ogrzewania są nabywane i przechowywane w archiwach historycznych TRACE MODE SIAD (bazy danych).Moduł niepokojące jest również ustawić w zakresie automatycznego powiadamiania alarmowego upoważnionych pracowników telefonów i e-maili w przypadku awarii.

Automatyka wentylacji, ogrzewania i chłodzenia systemu kontroli handlowych i biurowych centrum RD HOLDING został opracowany stopniowo w drodze planowanej modernizacji.Rozwój systemu informacyjnego i wymiany sprzętu wystąpił krok po kroku, przy minimalnym wpływie na do codziennego funkcjonowania centrum handlowego i biurowego.System automatyki wciąż ewoluuje.

Na przykład, w 2013 r., 3 dodatkowych urządzeń wentylacyjnych, pomp jednostkę glikolu i agregat były podłączone do centralnego systemu automatyzacji nadzoru. W najbliższej przyszłości deweloperzy planują połączyć się z nowego systemu 500 kW kocioł gazowy i 5 innych urządzeń wentylacyjnych.

Narzędziem - TRACE MODE SCADA / HMI wspiera zwiększeniem rozmiaru systemu, który jest wygodny zarówno dla systemu automatyzacji dewelopera i klienta.

W roku 2013, firma Sia Rameda (Ryga, Łotwa) osiągnęła nowy poziom - otrzymał status autoryzowanego dealera i AdAstrA jest od teraz na oficjalnej AdAstra Research Group, przedstawiciel Ltd w Republice Łotewskiej.

 

TOP NEWS

Oprogramowanie TRACEMODE SCADA/HMI dla zbiornika biogazu

Firma TEST wykonała oprogramowanie SCADA dla zbiornik biogazu zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Elblągu. Inwestorem było Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.

Firma Test jest autoryzowanym integratorem systemów Adastra w Polsce.

Nadzór nad poprawnością pracy całego systemu sprawuje oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE.  Zostało ono zainstalowane na komputerze w dyspozytorni i daje obsłudze możliwość podglądu aktualnych wartości związanych ze stanem zbiornika takich jak...

LAST NEWS

Nowy sprzedawca oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Polsce

Firma AdAstrA Research Group, Ltd podpisała nowe porozumienie o współpracy w zakresie dystrybucji oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Europie.

We wrześniu 2009 polska firma TEST Stanisław Gojlik uzyskała status Autoryzowanego dilera i stała się pierwszym dostawcą oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI na ciągle rozwijający się rynek automatyki przemysłowej w Polsce.

Aktualna wersja TRACE MODE 6.10.2. Uaktualnij teraz, za darmo!NEWS