Zaloguj się >>


PRZYDATNE LINKI


CASE STUDIES

SCADA HMI SOFTLOGIC MES EAM HRM

SCADA/HMI TRACE MODE wersja 6.09 już dostępna

Adastra ogłosiła wydanie nowej wersji 6.09 oprogramowania SCADA/HMI/SOFTLOGIC TRACE MODE. Zalecanym systemem operacyjnym pozostaje Windows 7.

W wersji 6.09 pojawiły się nowe produkty oraz funkcje.

Wśród nowych produktów jest:

TRACE MODE Real Time Monitor dla systemu Linux - LinRTM

LinRTM 6 jest oprogramowaniem HMI zaprojektowanym do uruchomienia na komputerach PC. LinRTM jest programowany w standardowym środowisku projektowym TRACE MODE dla Windows i może być uruchomiony w czasie rzeczywistym w systemie operacyjnym Linux.

Micro TRACE MODE 6 dla xPAC-8000

Micro TRACE MODE 6 dla xPAC-8000 – nowy, wydajny moduł runtime dla sterowników przemysłowych xPAC-8000 działający na systemie operacyjnym Windows XP Embedded. Program odznacza się zwiększoną wydajnością, większą ilością obsługiwanych  kanałów IO, rozszerzonym zestawem driverów komunikacyjnych, które zawierają xPAC-8000 IO i wiele innych dla pozostałych sterowników, zdalnych wejść-wyjść, liczników energii itp. Micro TRACE MODE 6 dla xPAC-8000 obsługuje także interfejs OPC (klient).

Micro TRACE MODE może być programowany w przyjaznym środowisku projektowym TRACE MODE 6 IDE dla Windows (kupowany osobno), przy użyciu jednego z pięciu języków programowania standardu IEC 61131-3. W większości przypadków konfiguracja sterownika nie wymaga programowania. Główne algorytmy technologiczne i obliczeniowe są zawarte w programie jako gotowe do użycia bloczki.

Nowe funkcje wbudowanych driverów

◦Wydana została nowa wersja drivera do komunikacji ze sterownikami OMRON przez UDP.
◦Dodano nowe funkcje do „uniwersalnej wymiay danych z licznikami energii elektrycznej”. Teraz możliwa jest komunikacja z licznikami, które nie posiadają wbudowanego zegara.
◦W wersji 6.09 rozszerzono możliwości drivera typu T13:
◦dodano zapytania grupowe;
◦dodano dodatkowy parametr pozwalający na przetwarzanie formatu danych.
Nowe funkcje środowiska projektowego i uruchomieniowego

◦Przesyłanie archiwum do zewnętrznej bazy danych SQL. Dane które miałyby zostać zapisane w archiwach SIAD mogą być teraz przesyłane od razu do zewnętrznej bazy danych SQL przy użyciu interfejsu ODBC.
◦Dodano nowy kanał CALL.ROOT umożliwiający próbkowanie danych z różnych archiwów oraz generowanie dokumentów i plików
◦Przeglądarka Internet Explorer może być teraz używana do przeglądania plików HTML z poziomu RTM.


Modyfikacje

◦zmodyfikowano system synchronizacji w trybie hot standby, w szczególności:
◦ulepszono sterowanie redundancją.
◦ulepszono procedury synchronizacji.
◦zmniejszono obciążęnie sieci wynikacjące z synchronizacji.
◦ulepszono funkcje sterujące i monitorujące porty COM w węzłach redundantnych.
◦Zmodyfikowano silnik zapytań alarmu raportów. Ustawienia wymiany danych pomiędzy serwerami i konsolami znajdują się teraz w pliku konfiguracyjnym.
◦zmodyfikowano funkcję grupowego zapisu Modbus. Uruchomiono automatyczną transmisję zmieniających się argumentów kanałów do zapisu grupowego ChGroupReq typu INPUT.
◦Zmodyfikowano kanał CALL.RT_Statistics. Rozszerzono specyfikację statystycznego przetwarzania danych.
◦Rozszerzone funkcje kanału DifSnap odnośnie przetwarzania parametrów integer.
◦Dodano zmienną systemową @ Exit. RTM może być teraz zatrzymany poleceniem.
◦Dodano zmienną systemową @ Key_Code. Ta nowa funkcja umożliwia oprogramowaniu przetwarzanie sygnałów z 10-klawiszowej klawiatury i przesyłanie ich na wejście.
◦Znacząco przyspieszono przeglądanie tagów serwera OPC w przeglądarce w IDE.
◦Ulepszono możliwości debugowania przy użyciu errlock = errlockon = -> korzystając z okna komponentów oraz ERROR_SHOWON – w pliku *. Cnf.
◦Rozszerzone i ujednolicone informacje o stanie pracy węzła w oknie komponentów.
◦Ustandaryzowana diagnostyka kanałów CALL: informacje o błędach są wpisywane do atrybutu 240.
◦Biblioteki elementów użytkownika tmdevenv.tmul wersji basic i professional są umieszczone w różnych folderach. Pliki tmdevenv.tmul (różne formaty dla różnych wersji IDE) są umiesczone w folderze c: \ ProgramData \ AdAstra \ Trace Mode IDE 6 \ oraz c: \ ProgramData \ AdAstra \ Trace Mode IDE 6 Base \ (w Windows 7) lub w c \: Documents and Settings \ All Users \ Application Data \ AdAstra \ Trace Mode IDE 6 \ oraz c \: Documents and Settings \ All Users \ Application Data \ AdAstra \ Trace Mode IDE 6 Base \ (w systemie operacyjnym Windows XP). Aby użyć biblioteki elementów użytkownika, plik tmdevenv.tmul z podfolderu % TRACE MODE% \ LIB musi być przekopiowany do ww. lokalizacji. Rozszerzono i ujednolicono mechanizmy wymiany danych oraz diagnostyki do komunikacji ze sterownikami przy użyciu protokołów sieciowych. Dynamiczna, automatyczna redundancja sterowników dostępna jest z diagnostyką i przełączaniem adresów IP.


Uwaga! Niektóre funkcje nie są już obsługiwane

◦Wyświetlanie na ekranie kanałów 102 i 103 uniwersalnego mechanizmu wymiany danych z licznikami energii elektrycznej.
◦Bezpośredni eksport rezulatów próbkowania danych do pliku przez przypisanie do kanałów próbkującego wartości 0xfff1, 0xfff2 i 0xfff3.
◦Próbkowanie danych z archiwum gdy parametr jest <32.
◦Kanały CALL typu 18, 19, 26, 27, 28, 34.
◦Funkcje Output z SubNum> = 32000.


Poprawki

Real-time monitor

◦Przywrócono funkcję pozycjonowania ekranów pop-up w czasie rzeczywistym przez parametry 242 i 243.
◦Ulepszono niezawodność konfiguracji portu dla różnych urządzeń Modbus TCP.
◦Poprawiono jakość próbkowania danych kanału CALL.LocalList.
◦Wyeliminowano możliwość nieautoryzowanego zatrzymania RTM.
◦Zmodyfikowano próbkowanie danych archiwalnych oraz ich wyświetlanie na ekranie na lokalne jak i zdalne żądania.
◦Przywrócono przesyłanie wiadomości "Ostatni alarm" do ActiveX.


TRACE MODE Data Center

◦Wzrosła stabilność komunikacja a Data Center
◦Poprawiono błędne wyświetlanie danych na trendach archiwalnych.
◦Poprawiono zachowanie w krytycznej sytuacji gdy korzysta się z wykresów archiwalnych na dwóch ekranach jednocześnie.
◦Format wyświetlania jest powiązany z ustawionym formatem danego kanału.
◦Przywrócona została funkcja XOR w panelu sterowania.
◦Wyeliminowano konflikt pojawiający się gdy jednocześnie korzystało się z trendów na ekranie jak i w dokumentach.


Integrated Development Environment (IDE)

◦W elemencie "Cutout" wyeliminowano błąd przy jego reedycji.
◦Poprawiono zamianę elementów video w bibliotece.
◦Ulepszenia w bibliotece elementów użytkownika.


Nowe funkcje aktualizacji oprogramowania SCADA TRACE MODE 6.09

Uwaga! Począwszy od wersji 6.09, aktualizacje oprogramowania są dostępne tylko przez User Personal Account (aktualizacje są darmowe). Można pobrać tylko zarejestrowane oprogramowanie. Rejestracji programu dokonuje się również za pomocą user personal account.

TOP NEWS

Oprogramowanie TRACEMODE SCADA/HMI dla zbiornika biogazu

Firma TEST wykonała oprogramowanie SCADA dla zbiornik biogazu zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Elblągu. Inwestorem było Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.

Firma Test jest autoryzowanym integratorem systemów Adastra w Polsce.

Nadzór nad poprawnością pracy całego systemu sprawuje oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE.  Zostało ono zainstalowane na komputerze w dyspozytorni i daje obsłudze możliwość podglądu aktualnych wartości związanych ze stanem zbiornika takich jak...

SCADA TRACE MODE automatyki windy w Kobierzycach pod Wrocławiem

Firma TEST (Elbląg, Polska) wykorzystała oprogramowanie SCADA TRACE MODE w systemie nadzoru elewatorów zbożowych w Kobierzycach pod Wrocławiem.

Generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na modernizacji systemu sterowania linią produkcyjną była firma Malinowski Automatyka Przemysłowa, natomiast inwestorem MAŁPOLSKA HODOWLA ROŚLIN HBP Sp. z o.o.

Nadzór nad pracą poszczególnych urządzeń sprawują dwa sterowniki FATEK Fbs-60MCR2-AC wymieniające dane między sobą po protokole czasu rzeczywistego ... 

SCADA TRACE MODE steruje linią do produkcji wyrobów torfowych

Firma Test z Elbląga (Polska) wykonała system sterowania linią do produkcji wyrobów torfowych w zakładzie produkcyjnym „Rucianka” należącym do firmy Hollas Sp. z o.o.

Nowy system został zbudowany w oparciu o oprogramowanie TRACE MODE oraz moduły ADAM firmy Advantech.

Witamy na naszej stronie!

Witamy Państwa na naszej stronie w języku polskim. Jednocześnie prosimy o cierpliwość, gdyż ze względu na wielkość serwisu, niektóre jego części nie zostały jeszcze przetłumaczone. Mamy nadzieję, że strona pomoże Państwu zapoznać się z systemem TRACE MODE i jego możliwościami.  

SCADA TRACE MODE wykorzystana do sterowania procesami przetwarzania łupka naftowego w największej europejskiej firmie działającej w tej branży

Viru RMT Ou (Estonia, EU), Autoryzowany integrator systemów firmy AdAstrA Research Group wykonała modernizację systemu sterowania retortą, 1000-tonowego generatora gazowego , niezbędnego w głównym procesie technologicznym firmy VKG Oil.

VKG Oil jest największą firmą przetwarzającą łupki naftowe w Europie, skupia się głównie na ich obróbce termicznej. 1,4 miliona ton łupka naftowego jest przetwarzanych  rocznie. Firma produkuje różnego rodzaju oleje opałowe, charakteryzujące się niską lepkością.

Zwrot nakładów poniesionych na modernizację systemu sterowania generatorem gazowym, w oparciu o oprogramowanie SCADA TRACE MODE osiągnięto poprzez...

TRACE MODE Data Center zapewnia dostęp do systemów sterowania za pomocą sieci lub telefonii komórkowej

AdAstrA Research Group  wypuściła na rynek nowy moduł SCADA TRACE MODE runtime,  TRACE MODE Data Center, zapewniający zdalny dostęp do informacji o systemie kontrolnym w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki-web przez Internet/Intranet lub sieci bezprzewodowej (GSM, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth).

Ten całkowicie nowy produkt ma sprostać oczekiwaniom klientów korporacyjnych TRACE MODE szukających skonsolidowanych informacji z oddalonych od siebie systemów kontroli i zapewnić dostęp do tych informacji pracownikom w terenie, takim jak inżynierowie, szefowie produkcji i kadra zarządzająca.

LAST NEWS

Nowa wersja TRACE MODE 6 RTM dla Linuxa

Firma AdAstra wydała nowy moduł RTM pracujący na systemie operacyjnym Linux - LinRTM.

Real Time Monitor jest modułem uruchomieniowym zintegrowanego systemu SCADA/HMI TRACE MODE 6, przeznaczonym do uruchamiania stacji roboczych w systemach nadzoru.

Możliwości nowego modułu LinRTM ...

TRACE MODE SCADA / HMI Sterowanie Wentylacja w Ryga handlowych oraz Office Center

Oparte Rygi firma Sia Rameda (Ryga, Łotwa) wykorzystał rosyjski wykonany oprogramowania TRACE MODE SCADA / HMI w celu opracowania systemu kontroli wentylacji, ogrzewania i instalacji chłodniczych w handlowych i biurowych centrum RD trzymając w Rydze (ulica Maskavas 240, Ryga , Łotwa).

Głównym celem tej pracy jest połączenie wszystkich urządzeń wentylacyjnych, agregatów chłodniczych i urządzeń grzewczych do centralnego komputera, systemu kontroli nadzoru w celu zapewnienia, okrągły zegar monitorowania urządzeń z jednego centrum.

Inżynierowie Sia Rameda zastąpiły stare ....

AdAstrA wydaje TRACE MODE 6.07

AdAstrA Support team ogłasza wydanie nowej wersji SCADA TRACE MODE 6.07.

TRACE MODE 6.07 posiada nowe narzędzia projektowania systemów pomiaru energii i automatyki budynków.
 
Począwszy od wersji 6.07, SCADA TRACE MODE oferuje uniwersalny sterownik, który obsługuje wiele protokołów używanych w różnych licznikach energii elektrycznej.

Poza tym wersja TRACE MODE 6.07 zawiera nowe elementy graficzne dla automatyki budynków i systemów pomiaru energii elektrycznej.

Nowy sprzedawca oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Polsce

Firma AdAstrA Research Group, Ltd podpisała nowe porozumienie o współpracy w zakresie dystrybucji oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI w Europie.

We wrześniu 2009 polska firma TEST Stanisław Gojlik uzyskała status Autoryzowanego dilera i stała się pierwszym dostawcą oprogramowania TRACE MODE SCADA/HMI na ciągle rozwijający się rynek automatyki przemysłowej w Polsce.

Film demonstracyjny: podłączanie Mitsubishi FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą protokołu Melsec

Sprawdź jak podłączyć Mitsubishi Melsec FX3U PLC do TRACE MODE SCADA/HMI za pomocą wbudowanego sterownika na naszym nowym, darmowym filmie demonstracyjnym, dostępnym w trybie online.
W celu uruchomienia filmu....

Intel wykorzystał TRACE MODE SCADA/HMI do sterowania automatyką budynku biurowego

Firma Protect zastosowała TRACE MODE 6 SCADA/HMI do zarządzania systemami budynku w nowym biurowcu firmy Intel.

Pokrywając wszystkie biura high-tech Intela, ten zaawansowany system sterowania zarządza zasilaniem głównym oraz rezerwowym, kanalizacją, hydrauliką, zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz klimatyzacją.

System ten powstał w oparciu o hardware firm Advantech, Sauter , liczniki mocy S+S Regeltechnik, Jola, York, SAT 4TM oraz falowniki Schneider Electric.

Aktualna wersja TRACE MODE 6.10.2. Uaktualnij teraz, za darmo!NEWS