Zaloguj się >>


CASE STUDIES

Intel wykorzystał TRACE MODE SCADA/HMI do sterowania automatyką budynku biurowego

Firma Protect (Nizhny Novgorod, Rosja) zastosowała TRACE MODE 6 SCADA/HMI do zarządzania systemami budynku w nowym biurowcu firmy Intel.

 

 

Budynek o powierzchni całkowitej 3, 740 metrów kwadratowych został zaprojektowany dla około 190 pracowników. Biuro Intela może się pochwalić najbardziej zaawansowaną infrastrukturą techniczną: system zasilania (do 2 MW mocy!) i stacja chłodzenia, odpowiadająca za wentylację oraz klimatyzację. Całkiem nowy budynek posiada zaawansowaną serwerownię, stabilizację napięcia zasilania, kontrolę wycieków, klimatyzację, alarmy przeciwpożarowe I przeciwwłamaniowe, czujniki zadymienia itp.

 

Mózg automatycznego domu Intela, TRACE MODE 6 SCADA/HMI posiada następujące funkcje:

 • Automatyzuje rejestrację zużycia energii i monitoruje parametry zasilania takie jak napięcie, prąd, moc lub współczynnik zniekształceń;
 • Automatyzuje monitorowanie stanu urządzeń wejścia zasilania (włączone/wyłączone lub odłączone);
 • Automatyzuje monitorowanie stanu agregatu;
 • Monitoruje stan kanalizacji;
 • Monitoruje przecieki;
 • Monitoruje stan zaworów przeciwpożarowych oraz przeciwdymnych;
 • Automatycznie dobiera parametry klimatyzacji;
 • Monitoruje parametry takie jak temperatura czy wilgotność;
 • Automatyzuje monitorowanie temperatury rur grzewczych;

Nowy system w budynku Intela, zbudowany w oparciu o TRACE MODE 6 SCADA/HMI zapewnia inteligentne rozwiązania w zakresie automatyki poprzez sterowanie urządzeniami takimi jak stacje chłodzenia, falowniki pomp, wentylatory wyciągowe oraz konwektory.

System wykorzystuje następujący hardware:

 • Advantech moduły wejścia/wyjścia
 • Sauter and S+S Regeltechnik przetworniki temperatury/wilgotności;
 • Jola czujniki przecieków i przekaźniki;
 • SAT 4TM liczniki energii elektrycznej;
 • York czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, sterowniki chłodzenia, wentylacji I klimatyzacji
 • Schneider Electric falowniki.

W ramach systemów automatyki budynku firmy Intel, operator PC komunikuje się ze sterownikami za pomocą wbudowanych sterowników SCADA/HMI TRACE MODE 6 :

 • Moduły Advantech i mierniki SAT 4TM – interfejs szeregowy;
 • sprzęt York i falowniki Schneider Electric - Ethernet przez BacNet IP.

 

Moduły runtime Trace Mode 6 RTM+  odczytują i przetwarzają dane ze sterowników w czasie rzeczywistym. System ten zapewnia także GUI w języku angielskim, oferując doskonałą elastyczność. Umożliwiając całkowitą automatyzację budynku Intela, system ten posiada następujące ekrany informacyjne:

 1. Ekran główny zawierający przyciski do nawigacji oraz raport alarmów zawierający informacje o awaryjnych zdarzeniach. PC sygnalizuje awarie sygnałem dźwiękowym;
 2. Dodatkowe ekrany zawierające szczegółowe informacje o chłodzeniu, wentylacji i klimatyzacji;
 3. Ekrany dostarczające informacji o zasilaniu z mierników mocy SAT 4TM , urządzeń wejścia mocy, zasilacza oraz agregatu prądotwórczego;
 4. Ekrany z planami każdego piętra, dostarczające informacji z czujników sterowania klimatyzacją, stan zaworów przeciwpożarowych itp.

"Poprzez wykorzystanie SCADA TRACE MODE 6 wspierającego hardware różnych producentów, byliśmy w stanie dostarczyć kompleksowe rozwiązania w zakresie automatyki w budynku Intela" mówi Pavel Kondratiev, starszy inżynier firmy Protect. „System jest już online i zapewnia łatwe monitorowanie systemów inżynieryjnych w całym budynku. "

TOP NEWS

Oprogramowanie TRACEMODE SCADA/HMI dla zbiornika biogazu

Firma TEST wykonała oprogramowanie SCADA dla zbiornik biogazu zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Elblągu. Inwestorem było Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.

Firma Test jest autoryzowanym integratorem systemów Adastra w Polsce.

Nadzór nad poprawnością pracy całego systemu sprawuje oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE.  Zostało ono zainstalowane na komputerze w dyspozytorni i daje obsłudze możliwość podglądu aktualnych wartości związanych ze stanem zbiornika takich jak...

SCADA TRACE MODE automatyki windy w Kobierzycach pod Wrocławiem

Firma TEST (Elbląg, Polska) wykorzystała oprogramowanie SCADA TRACE MODE w systemie nadzoru elewatorów zbożowych w Kobierzycach pod Wrocławiem.

Generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na modernizacji systemu sterowania linią produkcyjną była firma Malinowski Automatyka Przemysłowa, natomiast inwestorem MAŁPOLSKA HODOWLA ROŚLIN HBP Sp. z o.o.

Nadzór nad pracą poszczególnych urządzeń sprawują dwa sterowniki FATEK Fbs-60MCR2-AC wymieniające dane między sobą po protokole czasu rzeczywistego ... 

SCADA TRACE MODE steruje linią do produkcji wyrobów torfowych

Firma Test z Elbląga (Polska) wykonała system sterowania linią do produkcji wyrobów torfowych w zakładzie produkcyjnym „Rucianka” należącym do firmy Hollas Sp. z o.o.

Nowy system został zbudowany w oparciu o oprogramowanie TRACE MODE oraz moduły ADAM firmy Advantech.

SCADA TRACE MODE wykorzystana do sterowania procesami przetwarzania łupka naftowego w największej europejskiej firmie działającej w tej branży

Viru RMT Ou (Estonia, EU), Autoryzowany integrator systemów firmy AdAstrA Research Group wykonała modernizację systemu sterowania retortą, 1000-tonowego generatora gazowego , niezbędnego w głównym procesie technologicznym firmy VKG Oil.

VKG Oil jest największą firmą przetwarzającą łupki naftowe w Europie, skupia się głównie na ich obróbce termicznej. 1,4 miliona ton łupka naftowego jest przetwarzanych  rocznie. Firma produkuje różnego rodzaju oleje opałowe, charakteryzujące się niską lepkością.

Zwrot nakładów poniesionych na modernizację systemu sterowania generatorem gazowym, w oparciu o oprogramowanie SCADA TRACE MODE osiągnięto poprzez...

SCADA TRACE MODE 6 w systemie sterowania europejskiej elektrowni atomowej

Moskiewska firma SNIIP-SISTEMATOM wykonała automatyczny system sterowania prądem neutronów w blokach reaktora nr 3 i 4 w elektrowni atomowej Bogunitse (Słowacja). Nowy system kontroli został zbudowany w oparciu o rosyjskie oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE 6.

Podobny system sterowania zastosowano w elektrowni atomowej Mokhovtse (Słowacja).

LAST NEWS

TRACE MODE SCADA / HMI Sterowanie Wentylacja w Ryga handlowych oraz Office Center

Oparte Rygi firma Sia Rameda (Ryga, Łotwa) wykorzystał rosyjski wykonany oprogramowania TRACE MODE SCADA / HMI w celu opracowania systemu kontroli wentylacji, ogrzewania i instalacji chłodniczych w handlowych i biurowych centrum RD trzymając w Rydze (ulica Maskavas 240, Ryga , Łotwa).

Głównym celem tej pracy jest połączenie wszystkich urządzeń wentylacyjnych, agregatów chłodniczych i urządzeń grzewczych do centralnego komputera, systemu kontroli nadzoru w celu zapewnienia, okrągły zegar monitorowania urządzeń z jednego centrum.

Inżynierowie Sia Rameda zastąpiły stare ....

Aktualna wersja TRACE MODE 6.10.2. Uaktualnij teraz, za darmo!NEWS