Zaloguj się >>


CASE STUDIES

SCADA TRACE MODE 6 w systemie sterowania europejskiej elektrowni atomowej

Moskiewska firma SNIIP-SISTEMATOM wykonała automatyczny system sterowania prądem neutronów w blokach reaktora nr 3 i 4 w elektrowni atomowej Bogunitse (Słowacja).

Nowy system kontroli został zbudowany w oparciu o rosyjskie oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE 6.

System informacyjny posiada następujące funkcje:

  • akwizycja danych w czasie rzeczywistym i archiwizacja  parametrów fizycznych prądu neutronów;
  • sterowanie zabezpieczeniami;
  • raport alarmów o stanie zabezpieczeń.

Intuicyjne HMI oparte na TRACE MODE 6 pomaga operatorom elektrowni atomowej Bogunitse w:

  • łatwo przeglądać dane w czasie rzeczywistym (HMI);
  • tworzyć logi analogowych i binarnych sygnałów we wbudowanych bazach danych SCADA TRACE MODE  (bez konieczności używania zewnętrznych baz danych);
  • przeglądaniu archiwalnych danych przy pomocy trendów i raportu alarmów;
  • konwersji archiwalnych danych na ustalony okres czasu na format pozwalający na tworzenie protokołów i wykresów w MS Excel.

System jest oparty na przemysłowej stacji roboczej z Pentium M 1.8 i 15” LCD  WS-855A od firmy ICP Electronics z zainstalowanym oprogramowaniem SCADA TRACE MODE runtime RTM+. RTM komunikuje się z I/O za pomocą serwera OPC.
Cały cykl systemowy dla systemu sterowania w elektrowni atomowej mieści się w 100 ms, spełniając tym samym wymagania techniczne dla tej klasy systemów.

Elektrownia atomowa Bogunitse wdrożyła ten system sterowania bardzo szybko, w czasie realizacji programu modernizacji sprzętu. Aby zapewnić szybkie i wysokiej jakości wykonanie projektu, inżynierowie SNIIP-SISTEMAATOM przeszli szkolenie w zakresie tworzenia systemów sterowania przy użyciu SCADA w Autoryzowanym Centrum Treningowym TRACE MODE.

Podobny system sterowania zastosowano w elektrowni atomowej Mokhovtse (Słowacja).

TOP NEWS

Oprogramowanie TRACEMODE SCADA/HMI dla zbiornika biogazu

Firma TEST wykonała oprogramowanie SCADA dla zbiornik biogazu zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Elblągu. Inwestorem było Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.

Firma Test jest autoryzowanym integratorem systemów Adastra w Polsce.

Nadzór nad poprawnością pracy całego systemu sprawuje oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE.  Zostało ono zainstalowane na komputerze w dyspozytorni i daje obsłudze możliwość podglądu aktualnych wartości związanych ze stanem zbiornika takich jak...

SCADA TRACE MODE automatyki windy w Kobierzycach pod Wrocławiem

Firma TEST (Elbląg, Polska) wykorzystała oprogramowanie SCADA TRACE MODE w systemie nadzoru elewatorów zbożowych w Kobierzycach pod Wrocławiem.

Generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na modernizacji systemu sterowania linią produkcyjną była firma Malinowski Automatyka Przemysłowa, natomiast inwestorem MAŁPOLSKA HODOWLA ROŚLIN HBP Sp. z o.o.

Nadzór nad pracą poszczególnych urządzeń sprawują dwa sterowniki FATEK Fbs-60MCR2-AC wymieniające dane między sobą po protokole czasu rzeczywistego ... 

SCADA TRACE MODE steruje linią do produkcji wyrobów torfowych

Firma Test z Elbląga (Polska) wykonała system sterowania linią do produkcji wyrobów torfowych w zakładzie produkcyjnym „Rucianka” należącym do firmy Hollas Sp. z o.o.

Nowy system został zbudowany w oparciu o oprogramowanie TRACE MODE oraz moduły ADAM firmy Advantech.

SCADA TRACE MODE wykorzystana do sterowania procesami przetwarzania łupka naftowego w największej europejskiej firmie działającej w tej branży

Viru RMT Ou (Estonia, EU), Autoryzowany integrator systemów firmy AdAstrA Research Group wykonała modernizację systemu sterowania retortą, 1000-tonowego generatora gazowego , niezbędnego w głównym procesie technologicznym firmy VKG Oil.

VKG Oil jest największą firmą przetwarzającą łupki naftowe w Europie, skupia się głównie na ich obróbce termicznej. 1,4 miliona ton łupka naftowego jest przetwarzanych  rocznie. Firma produkuje różnego rodzaju oleje opałowe, charakteryzujące się niską lepkością.

Zwrot nakładów poniesionych na modernizację systemu sterowania generatorem gazowym, w oparciu o oprogramowanie SCADA TRACE MODE osiągnięto poprzez...

LAST NEWS

TRACE MODE SCADA / HMI Sterowanie Wentylacja w Ryga handlowych oraz Office Center

Oparte Rygi firma Sia Rameda (Ryga, Łotwa) wykorzystał rosyjski wykonany oprogramowania TRACE MODE SCADA / HMI w celu opracowania systemu kontroli wentylacji, ogrzewania i instalacji chłodniczych w handlowych i biurowych centrum RD trzymając w Rydze (ulica Maskavas 240, Ryga , Łotwa).

Głównym celem tej pracy jest połączenie wszystkich urządzeń wentylacyjnych, agregatów chłodniczych i urządzeń grzewczych do centralnego komputera, systemu kontroli nadzoru w celu zapewnienia, okrągły zegar monitorowania urządzeń z jednego centrum.

Inżynierowie Sia Rameda zastąpiły stare ....

Intel wykorzystał TRACE MODE SCADA/HMI do sterowania automatyką budynku biurowego

Firma Protect zastosowała TRACE MODE 6 SCADA/HMI do zarządzania systemami budynku w nowym biurowcu firmy Intel.

Pokrywając wszystkie biura high-tech Intela, ten zaawansowany system sterowania zarządza zasilaniem głównym oraz rezerwowym, kanalizacją, hydrauliką, zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz klimatyzacją.

System ten powstał w oparciu o hardware firm Advantech, Sauter , liczniki mocy S+S Regeltechnik, Jola, York, SAT 4TM oraz falowniki Schneider Electric.

Aktualna wersja TRACE MODE 6.10.2. Uaktualnij teraz, za darmo!NEWS